KulturaKraków, jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, przez wiele osób uważanym za stolicę kulturalną kraju. Jest również jednym z ważnych ośrodków turystycznych, kulturalnych i zabytkowych na świecie. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kraków należy do Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC ) od 1995 r. W 2000 Kraków został wybrany na jedno z europejskich miast kultury. Od 1997 r. Kraków należy do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury 2000 (Association of European Cities of Culture of the year 2000 - AECC). Od roku 2011 do do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN). Od roku 2013 Kraków posiada tytuł Miasta Literatury UNESCO.

 

W Urzędzie Miasta Krakowa sprawy kultury oraz ochrony zabytków Miasta należą do zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Miejskie Instytucje Kultury i Placówki Kulturalne
 2. Badania i raporty dotyczące kultury
 3. Mecenas Kultury Krakowa
 4. Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa

 5. Nagrody Miasta Krakowa
 6. Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego
 7. Nagroda im. Kazimierza Wyki
 8. Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza
 9. Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika
 10. Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego
 11. Stypendium Twórcze Miasta Krakowa
 12. Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane
 13. Park Kulturowy Stare Miasto
 14. Park Kulturowy Nowa Huta
 15. Przynależność Krakowa do organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków.
 16. Plastyk Miasta
 17. Kalendarium imprez artystycznych
 18. Krakowskie Noce
 19. Dzień otwartych drzwi muzeów krakowskich
 20. Festiwale w Krakowie
 21. Kraków Miasto Literatury UNESCO
 22. KONKURS NA KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI  
 23. Międzynarodowa Sieć Pisarzy Uchodźców ICORN
 24. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie
 25. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury
 26. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zobacz też: Ochrona Zabytków