KulturaKraków, jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, przez wiele osób uważanym za stolicę kulturalną kraju. Jest również jednym z ważnych ośrodków turystycznych, kulturalnych i zabytkowych na świecie. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kraków należy do Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC ) od 1995 r. W 2000 Kraków został wybrany na jedno z europejskich miast kultury. Od 1997 r. Kraków należy do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury 2000 (Association of European Cities of Culture of the year 2000 - AECC). Od roku 2011 do do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN). Od roku 2013 Kraków posiada tytuł Miasta Literatury UNESCO.

 

W Urzędzie Miasta Krakowa sprawy kultury oraz ochrony zabytków Miasta należą do zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

PROGRAM KULTURA ODPORNA

 

 

 

 1. Miejskie Instytucje Kultury i Placówki Kulturalne
 2. Badania i raporty dotyczące kultury
 3. Mecenas Kultury Krakowa
 4. Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa

 5. Nagrody Miasta Krakowa
 6. Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego
 7. Nagroda im. Kazimierza Wyki
 8. Nagroda Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza
 9. Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika
 10. Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego
 11. Stypendium Twórcze Miasta Krakowa
 12. Stypendium w ramach programu Kultura Odporna
 13. Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane
 14. Park Kulturowy Stare Miasto
 15. Park Kulturowy Nowa Huta
 16. Przynależność Krakowa do organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków.
 17. Plastyk Miasta
 18. Kalendarium imprez artystycznych
 19. Krakowskie Noce
 20. Dzień otwartych drzwi muzeów krakowskich
 21. Festiwale w Krakowie
 22. Kraków Miasto Literatury UNESCO
 23. KONKURS NA KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI  
 24. Międzynarodowa Sieć Pisarzy Uchodźców ICORN
 25. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie
 26. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury
 27. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zobacz też: Ochrona Zabytków