Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Komisja została powołana 19 stycznia 2012 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na rok 2012 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Obecnie obowiązuje zarządzenie Nr 1379/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.Regulamin stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

 

Posiedzenie zaplanowane na 8 kwietnia zostaje odwołane. Następne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbędzie się w Loch Camelot (ul. św. Tomasz 17)  16 września  2020 r. o godz. 14.30.


Skład Komisji:

 1. Fundacja Ars Cameralis
 2. Fundacja Art Forum
 3. Fundacja im. św. Cecylii
 4. Fundacja Krakowska Scena Muzyczna
 5. Fundacja Loch Camelot
 6. Fundacja Poemat
 7. Fundacja Piosenkarnia Anny Treter
 8. Fundacja Ukryte Skrzydła (dawnej Fundacja Teatru Ludowego)
 9. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka
 10. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Muzeum Ratownictwa w Krakowie
 12. Stowarzyszenie EKSIT
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie
 14. Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy Pod Baranami
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej
 16. Stowarzyszenie Podgórze.pl
 17. Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
 18. Teatralne Centrum Wartości i Pojednania „Theatrum Mundi" im. Mieczysława Kotlarczyka
 19. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie
 20. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
 21. Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"
 22. Stowarzyszenie All In UJ
 23. Fundacja Faktor Kultura
 24. Henryk Fundacja
 25. Małopolskie Centrum Edukacji "MEC"

 

Przewodnicząca Komisji:
Ewa Kornecka
Fundacja Loch Camelot

e-mail: kdo.kultura.krakow@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący Komisji:
Bogdan Micek
Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami

 

Sekretarz Komisji i przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:
Joanna Gwóźdź
tel. 12 616 1913, e-mail: joanna.gwozdz@um.krakow.pl

 

Zobacz więcej:

Sprawozdania ze spotkań Komisji

Wewnętrzny regulamin pracy Komisji

Inicjatywy, przedsięwzięcia  

 

 Wzór wniosku o przyjęcie do KDO ds. kultury