Sprawozdania ze spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

ROK 2012


1. Sprawozdanie ze spotkania 19 stycznia 2012 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 2 kwietnia 2012 r. 
     Uchwała o powołaniu Zespołu ds. Strategii Kulturalnej Miasta podjęta na spotkaniu z późn. zm. 

3. Sprawozdanie ze spotkania 18 czerwca 2012 r.

4. Sprawozdanie ze spotkania 4 września 2012 r.

5. Sprawozdanie ze spotkania 5 listopada 2012 r.
6. Sprawozdanie ze spotkania 27 listopada 2012 r.
    Załącznik do uchwały Nr 11/2012 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z 27 listopada 2012 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 18 grudnia 2012 r.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury za rok 2012

 

 Rok 2013

1. Sprawozdanie ze spotkania 5 lutego 2013 r.

    Załącznik do uchwały Nr 18/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z 5 lutego 2013 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 19 marca 2013 r.
3. Sprawozdanie ze spokania 23 kwietnia 2013 r. oraz załącznik do sprawozdania - lista obecności

4. Sprawozdanie ze spotkania 28 maja 2013 r. 

 5. Sprawozdanie ze spotkania 27 czerwca 2013 r.

 6. Sprawozdanie ze spotkania 10 września 2013 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 22 października 2013 r.

8. Sprawozdanie ze spotkania 3 grudnia 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w 2013 roku

 

 

ROK 2014

1. Sprawozdanie ze spotkania 13 stycznia 2014 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 17 lutego 2014 r.

3. Sprawozdanie ze spotkania 1 kwietnia 2014 r.

4. Sprawozdanie ze spotkania  7 maja 2014 r.

5. Sprawozdanie ze spotkania 11 czerwca 2014 r.

6. Sprawozdanie ze spotkania 24 września 2014 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 12 listopada 2014 r.

8. Sprawozdanie ze spotkania 17 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w roku 2014

 

 

ROK 2015

1. Sprawozdanie ze spotkania 4 lutego 2015 r. oraz Załącznik do sprawozdania Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z dnia 4 lutego 2015 roku

2. Sprawoazdanie ze spotkania 11 marca 2015 r.

3. Sprawozdanie ze spotkania 15 kwietnia 2015 r.

4. Sprawozdanie ze spotkania 6 maja 2015 r.

5. Sprawozdanie ze spotkania 17 czerwca 2015 r.

6. Sprawozdanie ze spotkania 16 września 2015 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 21 października 2015 r.

8. Sprawozdanie ze spotkania 18 listopada 2015 r. oraz załącznik do sprawozdania Projekt pt. "Unikat"
9. Sprawozdanie ze spotkania 16 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w roku 2015

 

 

ROK 2016

1. Sprawozdanie ze spotkania 27 stycznia 2016 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 2 marca 2016 r.

3. Sprawozdanie ze spotkania 6 kwietnia 2016 r.
4. Sprawozdanie ze spotkania 11 maja 2016 r.
5. Sprawozdanie ze spotkania 8 czerwca 2016 r.
6. Sprawozdanie ze spotkania 21 września 2016 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 19 października 2016 r.

8. Sprawozdanie ze spotkania 23 listopada 2016 r.

9. Sprawozdanie ze spotkania 14 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w roku 2016

 

 

ROK 2017

1. Sprawozdanie ze spotkania 25 stycznia 2017 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 8 marca 2017 r.

oraz odpowiedź Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uchwałę KDO ds. Kultury Nr 1/2017 i  zgłoszone uwagi dot. GWA NAWIKUS.

3. Sprawozdanie ze spotkania 29 marca 2017 r.

4. Sprawozdanie ze spotkania 10 maja 2017 r.
5. Sprawozdanie ze spotkania 28 czerwca 2017 r.
6. Sprawozdanie ze spotkania 20 września 2017 r.
7. Sprawozdanie ze spotkania 18 października 2017 r.
8. Sprawozdanie ze spotkania 22 listopada 2017 r.
9. Sprawozdanie ze spotkania 13 grudnia 2017 r.

 Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w roku 2017

 

 

 ROK 2018

1. Sprawozdanie ze spotkania 10 stycznia 2018 r.

2. Sprawozdanie ze spotkania 21 lutego 2018 r.

3. Sprawozdanie ze spotkania 21 marca 2018 r.

4. Sprawozdanie ze spotkana 25 kwietnia 2018 r.

5. Sprawozdanie ze spotkania 23 maja 2018 r.

6. Sprawozdanie ze spotkania 20 czerwca 2018 r.

7. Sprawozdanie ze spotkania 19 września 2018 r.

8. Sprawozdanie ze spotkania 17 października 2018 r.

9. Sprawozdanie ze spotkania 14 listopada 2018 r.

10. Sprawozdanie z nadzwyczajnego spotkania 29 listopada 2018

11.Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w roku 2018  

 

ROK 2019

1. Sprawozdanie ze spotkania 9 stycznia 2019 r. oraz załącznik (Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z dnia 9 stycznia 2019 roku)

2. Sprawozdanie ze spotkania 13 lutego  2019 r.  oraz  załącznik uchwała nr 2/2019 KDO ds. Kultury

3. Sprawozdanie ze spotkania 13 marca 2019 r.

4. Sprawozdanie ze spotkania 17 kwietnia 2019 r. oraz załącznik  uchwała nr 3/2019 KDO ds. Kultury

5. Sprawozdanie ze spotkania 22 maja 2019 r.

6. Sprawozdanie ze spotkania 26 czerwca 2019 r. oraz załącznik uchwała nr 4/2019 KDO ds. Kultury
7. Sprawozdanie ze spotkania 25 września 2019 r.

 8. Sprawozdanie ze spotkania 23 października 2019 r.

9. Sprawozdanie ze spotkania 20 listopada  2019 r. oraz zalacznik uchwała nr 5/2019 KDO ds. kultury

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. kultury w roku 2019

 

ROK 2020

1. Sprawozdanie z posiedzenia KDO ds. Kultury 15 stycznia 2020 r. oraz załacznik uchwała nr 1/2020 KDO ds. kultury

2. Sprawozdanie z posiedzenia KDO ds. kultury 12 lutego 2020 r.

3. Sprawozdanie z posiedzenia KDO ds. kultury 24 czerwca 2020 r.