Badania i raporty dotyczące kultury

 

  1. Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych

 Na zlecenie Urzędu Miasta Kraków Małopolski Instytut Kultury zrealizował projekt badawczo -konsultacyjny, którego celem było przygotowanie diagnozy funkcjonowania sieci bibliotek miejskich oraz opracowanie rekomendacji istotnych dla przygotowania planu rozwoju nowej instytucji – Biblioteki Kraków.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu:

 

  •  Raport końcowy pt. Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych

           

  •  Mapę rozmieszczenia filii bibliotecznych w przestrzeni Krakowa

          Mapa

  • Mapę kierunków rozwoju Biblioteki Kraków 

          

 

 

Przy cytowaniu i publikacji danych z poniższych opracowań prosimy o podanie źródła oraz każdorazowego wyraźnego oznaczania autorstwa Wykonawcy poprzez umieszczanie następującej noty: „Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych” - projekt badawczo-konsultacyjny zrealizowany na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie – zespół autorski w składzie: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Weronika Stępniak,Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska.

 

Badania i konsultacje zostały zrealizowane w okresie 15 sierpnia–28 listopada 2016 roku. Projekt obejmował m. in. intensywną, wstępną etnografię, polegającą na badaniach inwentaryzacyjnych przeprowadzonych we wszystkich 57 bibliotekach miejskich wraz z realizacją wywiadów z osobami w wybranych punktach w okolicy każdej biblioteki (użytkownicy i nie -użytkownicy bibliotek miejskich, w sumie zrealizowano prawie 600 wywiadów); zogniskowane badania etnograficzne (pogłębione studia przypadku) w wybranych 6 bibliotekach, w ramach których przeprowadzono prawie 200 dodatkowych wywiadów z użytkownikami bibliotek ; badania ewaluacyjne w trybie partycypacyjno -konsultacyjnym, polegające na realizacji warsztatów partycypacyjnych z bibliotekarzami (dwa spotkania) i użytkownikami bibliotek (sześć spotkań) oraz realizacji badania „digital focus group”, w czasie którego moderowano użytkowników bibliotek intensywnie wykorzystujących sieć i Internet w praktykach czytelniczych jak również zrealizowano otwarte konsultacje dla mieszkańców Krakowa pod patronatem Forum Przyszłości Dzielnic (jedno spotkanie).

 

 

     2.  Raport z procesu konsultacji społecznych - Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030

 

         

 

     3. Raport z badań "Krakowskie sceny nieistytucjonalne - diagnoza" w ramach publikacji "Teatry w Krakowie 2016-2017"

 

         

 

    4. Badania publiczności w instytucjach kultury

 

 

Jakie są preferencje publiczności krakowskich muzeów, teatrów oraz instytucji muzycznych? Skąd odbiorcy pozyskują informacje o ofercie kulturalnej? Co przesądza o wyborze oferty danej instytucji: temat, forma, przywiązanie czy autorytet? Czy widzowie krakowskich teatrów korzystają z oferty krakowskich instytucji wystawienniczych? Czy miłośnicy sztuk plastycznych stanowią część widowni krakowskich teatrów? Jakie są najpopularniejsze kanały komunikacji instytucji krakowskich z odbiorcami? Które z instytucji mają najmłodszą, a które najstarszą publiczność?

 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w Raporcie z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego promocja odbyła się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. podczas konferencji „Badania publiczności w instytucjach kultury”, zorganizowanej przez Instytut Kultury UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa oraz Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 

W prezentowanym projekcie badawczym wzięło udział 19 krakowskich, w tym 12 miejskich instytucji kultury. Badania polegały na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety, łącznie blisko 3000 ankiet. 50% respondentów to osoby, które w danej instytucji kultury były po raz pierwszy.

 

Dwudniowa konferencja była okazją do spotkania teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z poznaniem publiczności polskich instytucji kultury. Cieszyła się dużym zainteresowaniem osób związanych z sektorem kultury - wzięło w niej udział 240 przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz naukowców z różnych ośrodków akademickich w kraju.

 

Więcej informacji oraz relacja z konferencji:

 

https://badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/materialy-pokonferencyjne

 

 

5. Raport z badań przeprowadzonych w roku 2018 Współpraca organizacji pozarządowych z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

    

Zobacz więceJ: Współpraca z organizacjami pozarządowymiw zakresie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego