Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika

 

Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika miasta Krakowa została ustanowiona Uchwałą NR XC/581/93 Rady Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 1993 r.

Nagrodę przyznaje się związanym z nauką polską autorom wyróżniających się prac naukowych opublikowanych w pięcioleciu poprzedzającym termin przyznania nagrody w dziewięciu równorzędnych kategoriach. Rozpatrywane są prace naukowe z następujących dziedzin:
- astronomii i nauk o Ziemi (geodezja, geofizyka, geografia fizyczna)
- ekonomii, filozofii, przyrody, medycyny, obronnej sztuki wojskowej i prawa

Nagrodę przyznaje co pięć lat Polska Akademia Umiejętności, wg przez siebie przyjętego regulaminu nagród. W posiedzeniach Komisji PAU do Spraw Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa biorą udział przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa.
Pierwsze nagrody zostały przyznane w roku 1995.


Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XC/581/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.
2. Uchwała Nr XXIX/274/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XC/581/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.


Zobacz także:
Historia przyznawania nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika
Laureaci nagrody z lat: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015