Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika

 

Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika miasta Krakowa została ustanowiona Uchwałą NR XC/581/93 Rady Miasta Krakowa w dniu 9 lipca 1993 r. (z późn. zm.). Jest to nagroda w dziedzinie astronomii i innych nauk, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. Fundatorem Nagrody jest Gmina Miejska Kraków.

Nagrodę przyznaje się w dziewięciu równorzędnych kategoriach autorom związanym z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową prace z dziedziny:

1) astronomii,

2) ekonomii,

3) filologii klasycznej,

4) filozofii przyrody,

5) kosmologii i astrofizyki,

6) matematyki,

7) medycyny,

8) nauk o Ziemi,

9) prawa.

 
Nagrodę przyznaje co pięć lat Polska Akademia Umiejętności, wg przez siebie przyjętego regulaminu nagród. W posiedzeniach Komisji PAU do Spraw Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa biorą udział przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa.
Pierwsze nagrody zostały przyznane w roku 1995.


Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XC/581/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.
2. Uchwała Nr XXIX/274/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XC/581/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Kopernika.

3. Uchwała Nr XXXVII/971/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę XC/581/581/93 w sprawie ustanowienia Nagrody im. Mikołaja Kopernika


Zobacz także:
Historia przyznawania nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika
Laureaci nagrody z lat: 1995, 2000, 2005, 2010, 2015