Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki.
Kraków, miasto o wyjątkowej wartości kulturalnej i niezwykłym potencjale twórczym, wymaga tworzenia wszechstronnych możliwości aktywnego udziału artystów w jego rozwoju i tworzeniu przyszłego wizerunku. Samorząd Gminy Miejskiej Kraków pełni w tym zakresie rolę mecenasa kultury w ramach swych ustawowych obowiązków.
Działalność profesjonalnych galerii, prezentujących w Krakowie dorobek twórców uznanych i debiutujących, to promocja miasta jako ośrodka aktywności twórczej skierowana do środowisk artystycznych, mieszkańców miasta oraz turystów krajowych i zagranicznych.
Dążenie do stwarzania sprzyjających warunków dla funkcjonowania na poziomie europejskim aktywnych i atrakcyjnych galerii sztuki wynika zarówno z troski Miasta o ochronę dziedzictwa kulturowego Krakowa jak i odpowiedzialności za twórców - mieszkańców Krakowa. Kraków, miasto kultury, winien kojarzyć się Polakom i Europejczykom nie tylko jako miejsce o szeroko rozbudowanej sieci atrakcyjnie rozmieszczonych w historycznych wnętrzach i piwniczkach pubów, ale przede wszystkim jako miasto sztuki, labirynt galerii prezentujących polską sztukę współczesną, promujących krakowskich artystów.
Działalność galerii sztuki współczesnej to często jedyne źródło utrzymania dla licznego grona krakowskich artystów (ponad 3 000 plastyków). Brak mecenatu ze strony Miasta wiązałby się z likwidacją istniejących już uznanych galerii sztuki, a tym samym likwidacją miejsc eksponujących i pośredniczących w sprzedaży dzieł sztuki pomiędzy artystą i nabywcą.
Zaangażowanie Miasta Kraków na rzecz pomocy prywatnym galeriom, będące wyrazem dbałości o właściwie rozwiniętą sieć galerii oraz prężnie działający rynek sztuki na terenie gminy nie jest precedensem. Podobne działania podjęły również Gmina Miasta Łodzi, Gmina Miasta Wrocławia, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. System wspierania galerii przez władze lokalne jest wysoko rozwinięty w krajach Europy Zachodniej (Holandia, Niemcy, Francja).

Po raz pierwszy zasady bezprzetargowego najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych podmiotom prowadzącym galerie sztuki określone zostały w roku 1996. Docelowo przewidziano możliwość wynajęcia 18 lokali użytkowych usytuowanych na terenie Krakowa. Wskazania podmiotu uprawnionego do wyłączenia z przetargu na jego rzecz lokalu użytkowego dokonywała Komisja ds. Galerii Sztuki. Komisja oceniała m.in. dotychczasową działalność, lub charakterystykę profilu przyszłej galerii, opis zamierzeń artystycznych z uwzględnieniem planów dotyczących współpracy ze środowiskiem artystycznym, ewentualne plany wydawnicze, publikacje dokumentujące przedsięwzięcia wystawiennicze oraz plan finansowy działalności galerii. Do roku 2005 lokale z zasobów Miasta uzyskało 15 podmiotów.

Mając na uwadze kreowanie długofalowej polityki w zakresie tworzenia warunków materialnych i instytucjonalnych dla rozwoju kultury (cel operacyjny III - 4 Strategii Rozwoju Krakowa) oraz duże zainteresowanie możliwością prowadzenia galerii sztuki w lokalach wynajmowanych od Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach, w roku 2006 Rada Miasta Krakowa przyjęła „Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki”, który umożliwia kontynuację działań w zakresie bezprzetargowego najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych podmiotom prowadzącym galerie sztuki. Program nie obejmuje najemców lokali wynajętych w trybie przetargu.W roku 2008, na podstawie nowych uregulowań prawnych, rozpoczęła działalność  Galeria Autorska Jana Siuty (ul. Sławkowska 14). W roku 2009 Programem mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury objęte zostały galerie sztuki funkcjonujące w ramach działalności firm, m.in. "FOTO - BIELEC", pl. Inwalidów 6, oraz "Galerii Autorskiej Andrzeja Mleczki", ul. św. Jana 14.

 

Zobacz więcej:
Aktualny wykaz lokali objętych programem

Stawki czynszowe w lokalach użytkowych przeznaczonych na galerie sztuki objete Programem.


Sprawozdania z realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych - galerie sztuki w latach 2007 - 2018.