Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-19 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej niewidomych Liga Miast Europy Centralnej w sezonie 2018/2019”.

Metka i dziennik zmian2018-02-19 Ogłoszenie o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (lokalu) na terenie Miasta Krakowa adaptowanego na placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13