Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-03-27 Konkurs na innowacje społeczne

I Tura Konkursu na innowacje społeczne, w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu.

Metka i dziennik zmian2017-03-24 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„ Otwarte integracyjne zajęcia z wioślarstwa dla Krakowian”.

Metka i dziennik zmian2017-03-24 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„ XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie”.

Metka i dziennik zmian2017-03-23 LXVIII sesja Rady Miasta Krakowa

Informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna LXVIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 marca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2017-03-23 Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12