Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2016-09-30 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„ Warsztaty integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych na terenie dzielnicy XVIII”

Metka i dziennik zmian2016-09-29 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„ Coroczne spotkanie opłatkowe członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz ich opiekunów, wolontariuszy i zaproszonych gości.”(Dzielnica XVIII)

 

Metka i dziennik zmian2016-09-29 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie przy świątecznym stole – osób starszych, niepełnosprawnych”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15