Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-23 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową – Cykliczne zajęcia sportowe w 2018 roku, Dzielnica XII”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15