Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2016-06-23 Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

 

 

W związku z obowiązkiem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie stosownych danych.

 

Metka i dziennik zmian2016-06-22 Projekt Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022- Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie przygotowania Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022.

Metka i dziennik zmian2016-06-22 RODZINA 500 PLUS

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że wg stanu na dzień 22 czerwca br. złożonych zostało 42 871 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Do dnia dzisiejszego wydano blisko 22 tysiące decyzji administracyjnych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Metka i dziennik zmian2016-06-22 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową - Cykliczne zajęcia sportowe na pływalni i ściance wspinaczkowej w 2016 roku, Dzielnica XII”.

 

Metka i dziennik zmian2016-06-22 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Mistrzostwa Małopolski Weteranów i Regaty dla Młodzików”.

Metka i dziennik zmian2016-06-22 NABÓR DO RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, KOMISJI WYBORCZEJ I ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 1623/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

Metka i dziennik zmian2016-06-21 XLVIII oraz XLIX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLVIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 oraz XLIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium za rok 2015 dla Prezydenta Miasta Krakowa w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14