Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-01-16 Kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK nieczynna

od dnia 16.01.201r r., kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna

Metka i dziennik zmian2017-01-13 Program wyrównywania różnic

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2017 ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metka i dziennik zmian2017-01-11 Prace techniczne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 12-13 stycznia 2017r. mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian2017-01-10 Inicjatywny mieszkaniec - jak działać aktywnie w mieście?

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wskazuje w "Centrum Obywatelskim", jak podjąć inicjatywę lub rozpocząć interwencję w swojej okolicy. Porady w tym zakresie będą udzielane 10 i 24 stycznia oraz 7 i 21 lutego.

Metka i dziennik zmian2017-01-10 Fundusze unijne dla NGOs - jak z nich skorzystać?

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 17 stycznia oraz 9 i 14 lutego. Szkolenie poprowadzi Biuro Funduszy Europejskich.

1 2 3 4 5 6 7 8 9