Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-02-15 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe oraz ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Termin składania ofert upływa 8 marca 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 1 marca 2019 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian2019-02-15 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian2019-02-13 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11