Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-01-20 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„AKTYWNA ZIMA”

 

Metka i dziennik zmian2017-01-20 Problematyka ochrony danych osobowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 2 i 6 lutego. Szkolenie poprowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru UMK - Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Metka i dziennik zmian2017-01-19 Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór do Komisji Konkursowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9