Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki na wózkach dla dzieci młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki na wózkach dla dzieci młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi”

Metka i dziennik zmian2018-10-19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” I Integracyjny Dzień Życzliwości”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” I Integracyjny Dzień Życzliwości”

Metka i dziennik zmian2018-10-18 Informacja dotycząca jesiennej akcji deratyzacji

Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14