Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-23 Komunikat dla przedsiębiorców

Zmiana warunków zawieszania wykonywania działalności gospodarczej od 30 kwietnia 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11