Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Planowanie Przestrzenne w BIP MK

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 25 marca 2019 r.  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2019-03-14 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "PIASEK""WESOŁA - ZACHÓD" oraz odbyła pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie uchwaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "FREDRY - SZKOŁA""REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ".

Metka i dziennik zmian2019-03-13 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 13 marca 2019 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian2019-03-11 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 4 marca do 1 kwietnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)