Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-01-19 Informacja

Od dnia 19 stycznia 2017 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" (-> Odnośnik do strony planu).

Metka i dziennik zmian2017-01-19 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian2017-01-18 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH".
(-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian2017-01-13 Przypomnienie o terminie składania uwag

TERMIN  SKŁADANIA UWAG do wyłożonego w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" upływa z dniem 25 stycznia 2017 r.  (-> Odnośnik do strony planu)
Sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-01-04 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-01-02 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-01-02 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2016-12-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO".
Termin składania wniosków do dnia 31 stycznia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2016-11-24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA".
Termin składania wniosków do dnia 23 stycznia 2017 r.
Załączniki graficzne z granicami obszarów oraz sposoby składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)