Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-04-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu rozpocznie się w dniu 4 maja br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-19 Termin składania uwag

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" upływa z dniem 5 maja 2017 r.
Sposoby składania uwag określono w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-18 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-18 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-12 Termin składania uwag

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" upływa z dniem 28 kwietnia 2017 r.
Sposoby składania uwag określono w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" - przedłużenie terminów wyłożenia i składania uwag. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-07 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 4 maja 5 maja 2017 r. - termin przedłużony ogłoszeniem z dnia 7 kwietnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-04-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 5 maja 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-31 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE w sprawie wniosków złożonych w 2016 r. do (odstąpionych uchwałą Nr LXV/1585/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r.) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" oraz "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ" (-> Odnośnik do ogłoszenia)