Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-03-27 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 marca do 25 kwietnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 3 kwietnia br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-24 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 3 kwietnia br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-20 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 marca do 18 kwietnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag(-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-14 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 marca do 11 kwietnia 2017 r.  (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-13 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 marca do 10 kwietnia 2017 r.  (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK" - Termin składania wniosków do dnia 31 marca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - PÓŁNOC" - Termin składania wniosków do dnia 31 marca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE" - Termin składania wniosków do dnia 7 kwietnia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-03-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - Termin składania wniosków do dnia 7 kwietnia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)