Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-07-26 Termin składania uwag

Termin składania uwag do projektu (ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" upływa z dniem 7 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu). Sposoby składania uwag opisano w ogłoszeniu o wyłożeniu.

Metka i dziennik zmian2017-07-26 Termin składania uwag

Termin składania uwag do projektu (wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" upływa z dniem 8 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu). Sposoby składania uwag opisano w ogłoszeniu o wyłożeniu.

Metka i dziennik zmian2017-07-25 Informacja

Od dnia 25 lipca 2017 r. obowiązują dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "SKŁAD SOLNY" i "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO".

Metka i dziennik zmian2017-07-24 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-07-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-07-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-07-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-07-07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ". Termin składania wniosków do dnia 14 sierpnia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-07-05 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)