Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W sobotę, 2 maja pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 27 pełnić będą dyżur w zakresie rejestracji zgonów. Akty zgonów będą sporządzane od godz. 7.40 do godz. 15.20. Jednocześnie pod nr tel. 12 61 65 571 pracownik USC będzie udzielał informacji w tym zakresie.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (zwanej dalej budynkiem/lokalem) na terenie Miasta Krakowa, która zostanie zaadaptowana na żłobek.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszają na konferencję poświęconą problematyce monitoringu oraz jakości i efektywności usług społecznych kontraktowanych przez samorządy organizacjom pozarządowym, która odbędzie się we wtorek 19 maja br. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja br.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL".
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r.
(tj. środa) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 104, Osiedle Wysokie 7.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r.
(tj. wtorek) o godz. 18:00, w Szkole Podstawowej Nr 104, Osiedle Wysokie 7.

Metka i dziennik zmian

Trwa konkurs o tytuł Honorowego "Przyjaciela Sportu AD 2014"

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ".
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r.
(tj. wtorek) o godz. 18:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Sala Sejmikowa VII piętro - Nowy Budynek.

Metka i dziennik zmian
2015-04-21 XII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego ( w trybie wspierania realizacji zadania publicznego).

Metka i dziennik zmian

Kolejny turniej realizowany w ramach programu pn. "Szczypiornista Szkoła", połączony z inauguracją programu pn. "Nie bój się sięgać gwiazd" już 30 kwietnia 2015r.
Gośćmi specjalnymi będą sławy polskiej piłki ręcznej!

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian
2015-04-14 NOC POEZJI 2015
Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE". Termin składania wniosków do dnia 6 maja 2015 r.
Odnośnik do ogłoszenia

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 623/2015 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej  na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI w ramach Nocy Poezji 2015.

Termin nadsyłania materiałów upływa 30 maja 2015 r.

Zobacz: Regulamin konkursu.

Zobacz więcej: Konkurs poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian
2015-02-06 Konkurs

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa.

Metka i dziennik zmian

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczone zostały trzy projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

28 stycznia 2015 roku uchwałą nr VI/72/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Krakowa, do udziału w IV edycji doradztwa prawnego i finansowego w ramach projektu „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków".