Złóż wniosek

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów:

1) BIEŃCZYCE - SZPITAL,
2) CZYŻYNY - AWF,
3) PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA,
4) PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD,
5) REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO,
6) REJON ULICY RAJSKIEJ,
7) TONIE - JURAJSKA,
8) TONIE - WSCHÓD,
9) TONIE - ZACHÓD.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 17 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-10-23 Informacja

W dniu 22 października Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 13 obszarów: 1) BALICE I, 2) BALICE II, 3) BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ, 4) GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW, 5) KLINY POŁUDNIE II, 6) ŁOBZÓW - REJON ULICY ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, 7) MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA, 8) REJON RONDA OFIAR KATYNIA II, 9) REJON ULICY JUNACKIEJ, 10) REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ, 11) REJON ULICY PRZEWÓZ, 12) UGOREK - FIOŁKOWA, 13) ZAKOLE WISŁY.
Ponadto, Rada podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metka i dziennik zmian

Od 27 września do 5 października mieszkańcy Krakowa mogli głosować na propozycje zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano 67320 głosów, w tym 59199 za pomocą narzędzia internetowego, a 8201 tradycyjną metodą papierową w punktach głosowania. W załączeniu przedstawiamy ostateczne wyniki głosowania – listę rankingową projektów wraz z ilością punktów, które każdy z nich otrzymał.

Metka i dziennik zmian
2014-10-14 CXX sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana CXX sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Adamowi Macedońskiemu. Uroczysta sesja odbędzie się w środę, 29 października 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Przypominamy o jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2014 roku.

Metka i dziennik zmian

Pomóżmy kotom przetrwać zimę – apel Urzędu Miasta Krakowa do właścicieli i administratorów budynków

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność:

Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wznowienie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków obejmuje wnioski złożone do 30 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 4 października do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

Metka i dziennik zmian

Dane identyfikacyjne i adresowe oraz numer rachunku bankowego do przekazywania przez Urzędy Skarbowe należnych dochodów oraz udziałów gminy i powiatu.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar dokonania zmiany siedziby filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w części dotyczącej lokalizacji filii.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2014 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014r.

Metka i dziennik zmian

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Metka i dziennik zmian

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą, przesyłanych do Państwa pocztą po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.