Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje o wynikach XI edycji Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Od 1 września 2015r. wszedł w życie kolejny etap wdrażania w życie, w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce, aplikacji Źródło. Jest to wynikiem przyjętej przez Sejm 10 października 2014r. nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

„Spotkanie Integracyjne – Dzień Seniora”

Metka i dziennik zmian

Rajd Polski Historyczny (3-6 września 2015)

Metka i dziennik zmian
2015-09-01 XXIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 9 września 2015 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYNEK KROWODERSKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją,
w dniach od 31 sierpnia do 28 września 2015 r.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia.

(Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym”

Metka i dziennik zmian

W dniu 27 sierpnia 2015 r. uległ zmianie adres biura Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Metka i dziennik zmian

Sprawy związane z zameldowaniem i wymeldowaniem w dniu 4 września 2015 r. ( piątek) we wszystkich lokalizacjach załatwiane będą do godziny 14.30.

Dodatkowo w dniu 5 września 2015 r. ( sobota) ww. sprawy nie będą załatwiane w Galerii Bronowice.

Skrócony czas przyjmowania klientów w sprawach meldunkowych wynika z obowiązku zakończenia sporządzania spisów osób uprawnionych do glosowania w referendum oraz sporządzenia meldunków dla przeprowadzenia referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metka i dziennik zmian

Oszuści działający metodą „na policjanta", „wnuczka", „syna znajomego", czy „na urzędnika", a nawet „pracownika socjalnego", wciąż oszukują w Krakowie starszych ludzi i wyłudzają od nich pieniądze. Policja ostrzega: bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim osobom! Prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Urząd Miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczynają akcję informacyjną adresowaną do seniorów, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa apeluje, aby zadbać o zwierzęta tak, by mogły przetrwać wysokie temperatury. W miarę możliwości zapewnijmy im dostęp do świeżej, czystej wody. Wystawmy w zacienionych miejscach poidła i miski.

W przypadku gdy zauważymy, że zwierzę przebywa w złych warunkach i nie ma dostępu do wody, interwencję należy zgłosić do Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod numerem 986, do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – u. Floriańska 53, tel. 12 421 77 72, 12 421 26 85 lub pod numer alarmowy 112.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA",
- "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 15 września 2015 r.