Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

Metka i dziennik zmian

W związku z podjętymi uchwałami RMK w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- "STRADOM" (Uchwała Nr CXXI/1925/14 z dnia 5 listopada 2014 r.)
- "KAZIMIERZ" (Uchwała Nr CXXI/1928/14 z dnia 5 listopada 2014 r.)
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu poinformowania o procedurze sporządzania planów, w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów, które odbędzie się 4 grudnia 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa.

Metka i dziennik zmian

W związku z podjętą uchwałą RMK w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE II" (Uchwała Nr CXXI/1924/14 z dnia 5 listopada 2014 r.) Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 4 grudnia 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 18:30, w Szkole Podstawowej Nr 62 przy ul. Ćwikłowej 1. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

W związku z podjętą uchwałą RMK w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" (Uchwała Nr CXXI/1926/14 z dnia 5 listopada 2014 r.) Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu poinformowania o procedurze sporządzania planów, w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów, które odbędzie się 9 grudnia 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, Osiedle Tysiąclecia 15.

Metka i dziennik zmian
2014-11-26 I sesja Rady Miasta Krakowa, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku zwołuje się pierwszą sesję Rady Miasta Krakowa, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), Komisarz Wyborczy w Krakowie postanawia:

 

§1. Zwołać pierwszą sesję Rady Miasta Krakowa na kadencję 2014-2018, wybranej w dniu 16 listopada 2014 roku, na dzień 1 grudnia 2014 roku godzina 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

§2. Ustalic następujący porządek obrad:

- złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

- wybór przewodniczącego rady,

- wybór zastępcy przewodniczącego rady.

 

§3. Zobowiązuje się organ wykonawczy gminy do zawiadomienia nowo wybranych o terminie i miejscu sesji.

 

§4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metka i dziennik zmian
2014-11-25 Rozstrzygnięcie konkursu - Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2014

W dniu 24 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Zobacz więcej : Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2014.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) KAZIMIERZ,
2) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 15 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA,
2) PYCHOWICE II,
3) STRZELNICA - SIKORNIK.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) BALICE I,
2) BALICE II ,
3) UGOREK - FIOŁKOWA.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 8 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) KLINY POŁUDNIE II,
2) ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ,
3) MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian

KONKURS W DZIEDZINIE BADAŃ NAD INNOWACJAMI SPOŁECZNYMI – PROJEKT SIFORAGE

 

Konsorcjum projektu unijnego SIforAGE ogłasza konkurs. Jego celem jest wyróżnienie projektów badawczych prowadzonych na rzecz innowacji społecznych w dziedzinie aktywnego i zdrowego procesu starzenia się oraz promujących społeczeństwo, w którym każdy obywatel ma swój udział.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa został laureatem XX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

Metka i dziennik zmian

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1) BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ,
2) GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW,
3) REJON RONDA OFIAR KATYNIA II,
4) REJON ULICY JUNACKIEJ,
5) REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ,
6) REJON ULICY PRZEWÓZ,
7) ZAKOLE WISŁY.

Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 1 grudnia 2014 r.

Metka i dziennik zmian
2014-11-07 Rozstrzygnięcie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA 2014

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w dniu 6 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Krakowa oraz wyróżnień za prace dyplomowe. Zobacz więcej: Nagrody Miasta Krakowa 2014.

Metka i dziennik zmian
2014-11-06 Informacja

W dniu 5 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 11 obszarów: 1) KAZIMIERZ, 2) STRADOM, 3) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC, 4) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE, 5) NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI, 6) MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA, 7) CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ, 8) RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI, 9) PYCHOWICE II, 10) REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE, 11) STRZELNICA - SIKORNIK.