Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

10 listopada na Miejskim Stadionie Cracovii przy ul. Kałuży 1, reprezentacja Polski do lat 21 rozegra z reprezentacją Macedonii mecz towarzyski, który będzie kolejnym etapem przygotowań do młodzieżowych mistrzostw Europy 2017. W porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu przy organizacji tego wydarzenia!

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIE UWAG i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIE UWAG i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIE UWAG i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości wejścia w skład Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

W związku z organizacją przez Polską Organizację Turystyczną spotkania pomiędzy polskimi i kuwejckimi firmami zajmującymi się turystyką medyczną oraz spa & wellness, Wydział Promocji i Turystyki informuje o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 22 października w godz. 10:00-13:00, w sali na I piętrze w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 2

Metka i dziennik zmian

LV sesja Rady Miasta Krakowa została zwołana na środę 26 października 2016 r. godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 października do 16 listopada 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Ruszyła rekrutacja do nowego projektu rynku pracy – Wiosenna Akademia Możliwości - AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce.

Metka i dziennik zmian

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
"PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
"PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia do publicznego wglądu projektów powyższych planów rozpoczną się w dniu 21 października br.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY".
Termin składania wniosków do dnia 18 listopada 2016 r.
- sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II".
Termin składania wniosków do dnia 30 listopada 2016 r.
- sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Metka i dziennik zmian

Ruszył nabór wolontariuszy do pracy przy organizacji Turnieju UEFA EURO 2017 U21

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie Nr 2718/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2016.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Krakowa:

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019,
  2. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY". Termin składania wniosków do dnia 18 listopada 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zwołanie LVI uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti” Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 października do 31 października 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 września do 25 października 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Miasto Kraków zostało partnerem szczególnej kampanii społecznej, która ruszyła we wrześniu i potrwa przez kilka miesięcy.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-09-23 Nagroda Conrada

Ogłoszenie książek nominowanych do Nagrody Conrada

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE".  Termin składania wniosków do dnia 31 października 2016 r. - sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 12 września 2016 r. (poniedziałek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeźnicza 2, zostaje przeniesiony do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Aleja Pod Kopcem 10A, godziny działania punktu pozostają bez zmian.

Metka i dziennik zmian

Wydział Ksztaltowania Środowiska wydłuża termin wstępnego naboru wniosków na lata 2017-2020 na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest do dnia 31 października 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59