Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP MK)


Oddział Społeczeństwa Informacyjnego
Wydział Organizacji i Nadzoru
Urząd Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków

 

Kontakt z Redakcją WYŁĄCZNIE w sprawie zapytań dotyczących funkcjonowania serwisu.

 

W przypadku pytań dotyczących treści wiadomości należy kontaktować się z wydziałem merytorycznym wskazanym w metce dokumentu poprzez:

IDZ, telefonicznie lub e-mail: umk@um.krakow.pl


REDAKCJA BIP MK:

Beata Pych-Wala nr tel. 12 616 84 72
Aneta Gądek nr tel. 12 616 84 71
Agnieszka Piwowarczyk nr tel. 12 616 82 30

Katarzyna Sawa nr tel. 12 616 84 92

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

KOORDYNATOR BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO):

Agnieszka Piwowarczyk nr tel. 12 616 82 30

Katarzyna Sawa nr tel. 12 616 84 92

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: BIP MJO


ADMINISTRATOR BIP MK

Robert Skalny nr tel. 12 616 84 08

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

Kontakt z Urzędem Miasta Krakowa e-mail: umk@um.krakow.pl

CENTRALNA INFORMACJA UMK: TEL.: 12 616 12 00,    12 616 12 07,    FAKS: 12 616 17 21