Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

od dnia 16.01.201r r., kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2017 ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metka i dziennik zmian
2017-01-12 Informacja

W dniu 11 stycznia 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 4 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "DĄBIE", "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ", "REJON ULICY RODZINNEJ", "WITKOWICE - PÓŁNOC" oraz odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA".

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wskazuje w "Centrum Obywatelskim", jak podjąć inicjatywę lub rozpocząć interwencję w swojej okolicy. Porady w tym zakresie będą udzielane 10 i 24 stycznia oraz 7 i 21 lutego.

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 17 stycznia oraz 9 i 14 lutego. Szkolenie poprowadzi Biuro Funduszy Europejskich.

Metka i dziennik zmian

Jak założyć stowarzyszenie? Jak poprawnie skonstruować regulamin fundacji? Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych udziela porad w "Centrum Obywatelskim"

Metka i dziennik zmian

W jaki sposób można ubiegać się o najem lokalu drogą bezprzetargową? Jak gospodarować takim lokalem? Jakie warunki należy spełnić biorąc udział w aukcji/przetargu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w „Centrum Obywatelskim” na spotkaniach, które odbędą się 12 stycznia i 16 lutego br.

Metka i dziennik zmian

W dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Metka i dziennik zmian

W roku 2017 - tak samo jak w zeszłym roku - Krakowianie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni, adwokaci.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 4 stycznia do 2 lutego 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 18 stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego pn."Miejskie Centrum Informacji Społecznej"

Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert zadanie pn. "Miejskie Centrum Informacji Społecznej".

Termin zgłoszeń upływa 10 stycznia 2017 r.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO".
Termin składania wniosków do dnia 31 stycznia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)