BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 19 Feb 19 12:27:51 +0100 ZAPROSZENIE na spotkanie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106163 Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany wstępny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 17:00, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie
(-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 14 Feb 19 14:59:17 +0100
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106162 W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Thu, 14 Feb 19 14:10:09 +0100