BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 01 Mar 17 19:20:32 +0100 Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83907 Ponowiona procedura sporządzania - Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" - Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2017 r. (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 23 Feb 17 11:08:42 +0100