BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 16 Dec 17 15:55:43 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93192 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Dec 17 09:50:50 +0100
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93169 Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY", ponownie wyłożonego w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, upływa z dniem 27 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 14 Dec 17 09:52:31 +0100
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93080 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE II" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Mon, 11 Dec 17 14:16:34 +0100