BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 18 Mar 18 14:42:46 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95845 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 marca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:50:25 +0100
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95830 Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" upływa z dniem 29 marca 2018 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu o wyłożeniu (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:49:50 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95848 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZAKOLE WISŁY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:48:29 +0100
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95805 W dniu 14 marca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II",
- w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

]]>
Thu, 15 Mar 18 11:48:55 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95771 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:34:29 +0100
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95770 Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" upływa z dniem 27 marca 2018 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu o wyłożeniu (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:28:47 +0100
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95769 Termin składania uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" upływa z dniem 26 marca 2018 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu o wyłożeniu (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:20:22 +0100