BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Aug 19 16:03:29 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114462 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 19 Aug 19 09:12:30 +0200