BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 16 Jul 18 22:31:49 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99870 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:37:31 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99868 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:33:27 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99709 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 lipca do 8 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:20:55 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99696 Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" upływa z dniem 23 lipca 2018 r. Sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 10 Jul 18 15:14:50 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99664 OGŁOSZENIE o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w „Dzienniku Polskim” w dniu 15 czerwca 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją oraz  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 18 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)]]> Tue, 10 Jul 18 10:08:11 +0200