BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 27 Jun 17 19:24:30 +0200 Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87409 ROZPATRZENIE UWAG i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 26 Jun 17 15:12:20 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87397 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Jun 17 10:46:23 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87396 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Jun 17 10:41:05 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87365 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 5 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 23 Jun 17 13:22:01 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87364 TERMIN SKŁADANIA UWAG do ponownie wyłożonego w części do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" upływa z dniem 5 lipca 2017 r. - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 23 Jun 17 12:53:32 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87274 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:09:48 +0200