BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 21 Oct 17 03:19:33 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91382 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:23:09 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91381 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:19:30 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91380 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:15:15 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91378 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:07:39 +0200