BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 16 Dec 18 11:58:43 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104579 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Dec 18 11:39:59 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104577 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA UWAG DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie odbyło się w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.
Termin składania uwag upływa z dniem 15 stycznia 2019 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Dec 18 11:24:29 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104464 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 11 Dec 18 08:08:38 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104410 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Dec 18 09:55:55 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104406 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Dec 18 09:49:37 +0100