BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 20 Jan 17 08:53:56 +0100 Informacja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83094 Od dnia 19 stycznia 2017 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" (-> Odnośnik do strony planu).

]]>
Thu, 19 Jan 17 11:38:32 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83101 Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Thu, 19 Jan 17 11:36:49 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83066 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH".
(-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 18 Jan 17 07:57:37 +0100
Przypomnienie o terminie składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82914 TERMIN  SKŁADANIA UWAG do wyłożonego w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" upływa z dniem 25 stycznia 2017 r.  (-> Odnośnik do strony planu)
Sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Jan 17 13:45:31 +0100