BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 18 Aug 17 21:54:59 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89072 OGŁOSZENIE o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 18 Aug 17 10:10:58 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88990 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 16 Aug 17 12:43:51 +0200
Rozpatrzenie pism http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88989 Rozpatrzenie pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" (-> Odnośnik do rozpatrzenia pism)

]]>
Wed, 16 Aug 17 12:39:41 +0200