BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 01 May 17 06:16:59 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85866 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 9 maja br.
(-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 28 Apr 17 12:01:12 +0200
Informacja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85888 W dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "KOSOCICE II", "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA", "SKOTNIKI - PÓŁNOC".

]]>
Fri, 28 Apr 17 11:59:51 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85870 Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" upływa z dniem 9 maja 2017 r.
Sposoby składania uwag określono w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 28 Apr 17 08:36:33 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85790 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 27 Apr 17 14:13:33 +0200