BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 19 Jan 17 17:57:07 +0100 Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83093 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór do Komisji Konkursowej.

]]>
Thu, 19 Jan 17 14:13:30 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 344 z dz.345,346_1,347_1,501,410,343_2 obr.14, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83095 Thu, 19 Jan 17 13:43:45 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 136 z dz.197 obr. 84, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83104 Thu, 19 Jan 17 12:49:31 +0100 Lista ocenionych wniosków w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych - nr 1/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83098 Thu, 19 Jan 17 11:34:33 +0100 „Na swoim, czy u kogoś?” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83100 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa prowadzących lub pragnących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej do udziału w mini-seminarium organizowanym 26 stycznia br. przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK - Oddział Obsługi Przedsiębiorcy. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku - 24 stycznia br.

]]>
Thu, 19 Jan 17 11:29:01 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 136 z dz.197 obr. 84, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83097 Thu, 19 Jan 17 11:19:59 +0100 NOC POEZJI 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83091 Thu, 19 Jan 17 09:42:57 +0100 Informacja dot.ogloszonych otwartych konkursów ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83090 Thu, 19 Jan 17 09:26:25 +0100 Spotkanie Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83013 Miejskie Centrum Dialogu zaprasza na spotkanie Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego, które odbędzie się w środę 25 stycznia o godzinie 17.00. w siedzibie Centrum przy ulicy Brackiej 10.

]]>
Tue, 17 Jan 17 13:21:34 +0100
Międzynarodowy konkurs dla młodzieży „Moje miasto – nasze dziedzictwo 2017” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83001 Konkurs „Moje miasto – nasze dziedzictwo 2017” został podzielony na dwa etapy: lokalny i międzynarodowy. Organizatorem etapu lokalnego jest Urząd Miasta Krakowa, a międzynarodowego – Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Rywalizacja rozpocznie się 1 lutego i zakończy 11 lipca.

]]>
Tue, 17 Jan 17 09:29:29 +0100
LXIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83000 Została zwołana LXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 17 Jan 17 09:14:12 +0100
Nowy Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82969 Mon, 16 Jan 17 14:12:52 +0100 KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82941 Mon, 16 Jan 17 11:16:42 +0100 Kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK nieczynna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82928 od dnia 16.01.201r r., kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna

]]>
Mon, 16 Jan 17 08:34:18 +0100
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82879 Fri, 13 Jan 17 11:54:10 +0100 Lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82910 Fri, 13 Jan 17 11:02:23 +0100 Program wyrównywania różnic http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82907 Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2017 ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:53:25 +0100
Prace techniczne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82858 W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 12-13 stycznia 2017r. mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:20:51 +0100
Inicjatywny mieszkaniec - jak działać aktywnie w mieście? http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82825 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wskazuje w "Centrum Obywatelskim", jak podjąć inicjatywę lub rozpocząć interwencję w swojej okolicy. Porady w tym zakresie będą udzielane 10 i 24 stycznia oraz 7 i 21 lutego.

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:32:41 +0100
III sektor od strony prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82791 Jak założyć stowarzyszenie? Jak poprawnie skonstruować regulamin fundacji? Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych udziela porad w "Centrum Obywatelskim"

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:48:39 +0100