BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 28 Feb 17 04:07:57 +0100 Wyniki XIV edycji Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83986 Wyniki XIV edycji PPL

]]>
Fri, 24 Feb 17 15:33:05 +0100
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 9/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83957 Fri, 24 Feb 17 11:39:38 +0100 WYNIKI KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83956 Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071), Wydział Sportu informuje o wynikach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2017 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa” oraz „Sportowy sukces”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 469/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2017 r.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:33:44 +0100
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 337 z dz.336_1,338,769,770,771, obr.11, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83949 Fri, 24 Feb 17 11:03:00 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 416, obr.12 jedn.ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83947 Fri, 24 Feb 17 11:01:07 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 192, obr.80 z dz.191,196,424, obr.81, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83945 Fri, 24 Feb 17 10:58:50 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 336 oraz dz.351 z dz.335_1,335_2,715,337,490_1,675 obr.10, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83944 Fri, 24 Feb 17 10:54:49 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 218_5 z dz.205,218_4,544_12,544_13,544_3,217_2,217_1,216,215,214_2,213,212 obr.52, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83943 Fri, 24 Feb 17 10:52:25 +0100 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83936 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

]]>
Fri, 24 Feb 17 09:20:11 +0100
OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83906 W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

]]>
Thu, 23 Feb 17 10:03:07 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83866 Thu, 23 Feb 17 00:00:02 +0100 „Centrum Obywatelskie” - raport końcowy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83876 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do zapoznania się dokumentem "Centrum Obywatelskie Kraków. Raport końcowy" udostępnionym przez organizacje pozarządowe, które do końca minionego roku realizowały zadanie publiczne pn. "Centrum Obywatelskie" .

]]>
Wed, 22 Feb 17 12:09:15 +0100
LXV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83836 Została zwołana LXV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 1 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 21 Feb 17 12:12:42 +0100
Rozstrzygnięcie konkursu na „Centrum Obywatelskie” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83833 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 433/2017 z 21 lutego 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”.

]]>
Tue, 21 Feb 17 11:59:27 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 462 z dz.546_9,546_10 obr.12, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83827 Tue, 21 Feb 17 09:22:52 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 37_6 z dz.37_2,37_7,37_13,35_1,35_2 obr.33, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83826 Tue, 21 Feb 17 09:20:56 +0100 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 8/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83820 Tue, 21 Feb 17 08:02:28 +0100 Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 6 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83740 Wed, 22 Feb 17 10:16:02 +0100