BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 21 Oct 18 01:59:55 +0200 Informacja dla osób, które złożyły kompletne wnioski o wpis do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102968 Fri, 19 Oct 18 14:26:57 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki na wózkach dla dzieci młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102962 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki na wózkach dla dzieci młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi”

]]>
Fri, 19 Oct 18 12:43:03 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” I Integracyjny Dzień Życzliwości” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102961 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” I Integracyjny Dzień Życzliwości”

]]>
Fri, 19 Oct 18 12:35:24 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102960 Fri, 19 Oct 18 12:02:42 +0200 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102840 Fri, 19 Oct 18 09:48:54 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102838 Fri, 19 Oct 18 09:46:19 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102837 Fri, 19 Oct 18 09:43:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 79 z dz. nr 251, 248_1, 75_2 jedn. ewid. Krowodrza obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102861 Fri, 19 Oct 18 09:27:25 +0200 Informacja dotycząca jesiennej akcji deratyzacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102844 Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:52:24 +0200
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102835 Thu, 18 Oct 18 11:21:23 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102836 Thu, 18 Oct 18 11:19:18 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102834 Thu, 18 Oct 18 11:03:47 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na czas określony 20 lat http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102832 Thu, 18 Oct 18 10:56:29 +0200 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102813 Wed, 17 Oct 18 13:18:45 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102794 Wed, 17 Oct 18 08:53:39 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102793 Wed, 17 Oct 18 08:48:30 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102792 Wed, 17 Oct 18 08:40:45 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102789 Wed, 17 Oct 18 08:35:07 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 130_1 z dz. nr 236_4, 129, 128, 131_4 jedn. ewid. Podgórze obr 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102788 Wed, 17 Oct 18 08:26:10 +0200 Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102787 Wed, 17 Oct 18 08:22:15 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102786 Wed, 17 Oct 18 08:08:35 +0200 WYKAZ dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102785 Wed, 17 Oct 18 08:02:56 +0200 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102601 Modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania.

]]>
Wed, 17 Oct 18 00:00:02 +0200
Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 2 listopada 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102777 W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta Krakowa odbywać się będzie do godziny 15.30.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:53:08 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 11/2018 Z DNIA 16.10.2018 R. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102725 Tue, 16 Oct 18 14:27:13 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102721 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Przygotowanie i promocja XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:20:38 +0200
Pożyczki udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102716 Tue, 16 Oct 18 13:39:42 +0200 CXIV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102599 Została zwołana CXIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 16 Oct 18 09:45:09 +0200
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102598 Tue, 16 Oct 18 07:56:31 +0200 Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102590 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

]]>
Mon, 15 Oct 18 13:50:58 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 83_1, 75, 62 jedn. ewid. Śródmieście obr 146 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102568 Mon, 15 Oct 18 09:27:42 +0200 XII edycja akcji „Podzielmy się ciepłem”, trwa nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102487 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:39:11 +0200