BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 17 Dec 17 07:20:50 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93204 Fri, 15 Dec 17 12:16:20 +0100 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 marca 2020 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” - zapraszamy do składania ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93200 Fri, 15 Dec 17 11:33:19 +0100 Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93164 Fri, 15 Dec 17 00:01:08 +0100 Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93176 Thu, 14 Dec 17 12:11:55 +0100 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93175 Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 8 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 12:01:41 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93174 Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 3 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 11:54:51 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne” oraz naboru na członków komisji konkursowej oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93170 Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 12 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 11:47:55 +0100
KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93137 Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

]]>
Wed, 13 Dec 17 12:21:30 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93135 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

]]>
Wed, 13 Dec 17 11:58:08 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 2_1,37_16,4_1,8_147,8_149,45, jedn.ewid.Podgórze,obr.16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93133 Wed, 13 Dec 17 11:16:38 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 136,137,138 z dz.117, jedn.ewid.Podgórze,obr.81 oraz z dz.1768_1 jedn.ewid.Skawina obr.Skawina http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93132 Wed, 13 Dec 17 11:14:33 +0100 XCI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93118 Została zwołana XCI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Wed, 13 Dec 17 07:17:53 +0100
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93105 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018.

]]>
Tue, 12 Dec 17 12:22:44 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Informator krakowskiej rodziny - nowe wydanie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93058 Mon, 11 Dec 17 10:50:48 +0100 Partnerzy Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej 2017 nagrodzeni http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93057 Mon, 11 Dec 17 10:48:55 +0100