BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 18 Mar 18 22:18:27 +0100 NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95846 W związku z realizacją w 2018r. miejskiego programu sportowego „Animator Sportu”, realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych typu ORLIK, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór na STANOWISKO: TRENERA – ANIMATORA.

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:43:47 +0100
Zgłoś „Przyjaciela Sportu A.D. 2017” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95841 Ruszyła już kolejna, 18 edycja konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”!

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:08:24 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 70_4, 70_5 z dz. nr 70_3, 71_5, 71_6, 71_7, 269, 270_11, 270_30, 270_33 jedn. ewid. Nowa Huta obr 58 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95832 Fri, 16 Mar 18 08:06:20 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 15_1 z dz. nr 20_1, 7_11, 11_18, 11_14, 9_3, 668_5 jedn. ewid. Podgórze obr 110 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95829 Fri, 16 Mar 18 07:55:34 +0100 Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95821 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

]]>
Thu, 15 Mar 18 13:40:02 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257_1 z dz.202,203,205 jedn. ewid. Podgórze obr. 75 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95823 Thu, 15 Mar 18 13:05:08 +0100 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95806 Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostaje ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy - odpowiedź na petycję

]]>
Thu, 15 Mar 18 12:22:38 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257_1 z dz.202,203,205 jedn. ewid. Podgórze obr. 75 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95792 Thu, 15 Mar 18 09:04:40 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257_3 z dz.189_3,207,209,211,190_9,190_8,189_3,208,210,211,212 oraz 3_1 jedn. ewid. Podgórze obr. 75 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95791 Thu, 15 Mar 18 09:02:26 +0100 Informacja dotycząca liczby wybieranych radnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95779 Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

]]>
Wed, 14 Mar 18 13:39:04 +0100
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95731 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

]]>
Tue, 13 Mar 18 14:40:27 +0100
Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95673 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:40:37 +0100
Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95672 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:20:06 +0100
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95657 Mon, 12 Mar 18 08:10:47 +0100 Zgłoś swojego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95368 Znasz osobę, organizację, instytucję, firmę, bezinteresownie niosącą pomoc potrzebującym mieszkańcom Krakowa? Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. Tym prestiżowym tytułem pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.

]]>
Fri, 16 Mar 18 14:52:56 +0100
Nabór na urzędników wyborczych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95239 Wed, 14 Mar 18 14:19:03 +0100