BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 17 Jul 18 01:45:37 +0200 Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia Operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99920 Mon, 16 Jul 18 14:45:45 +0200 Badanie satysfakcji klienta UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99877 Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie 

]]>
Mon, 16 Jul 18 13:47:13 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ul. Kobierzyńska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99876 Mon, 16 Jul 18 13:35:32 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99817 Fri, 13 Jul 18 09:42:20 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rejon ul. Mogilskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99773 Thu, 12 Jul 18 12:41:51 +0200 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99769 Thu, 12 Jul 18 11:59:16 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99763 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta.

]]>
Thu, 12 Jul 18 10:02:15 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99762 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków dz. nr 3/5 obr. 50 Nowa Huta

]]>
Thu, 12 Jul 18 09:26:10 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa na temat prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99739 Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze".

 

]]>
Fri, 13 Jul 18 09:56:12 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99558 Fri, 13 Jul 18 09:44:01 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Emaus 19 A , Królowej Jadwigi 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99749 Wed, 11 Jul 18 15:10:36 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa - ul. Królowej Jadwigi 219 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99746 Wed, 11 Jul 18 15:06:18 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99741 Wed, 11 Jul 18 14:36:46 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99743 Wed, 11 Jul 18 14:32:54 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony położonej w Krakowie na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99742 Wed, 11 Jul 18 14:26:20 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99731 Wed, 11 Jul 18 13:05:28 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 5_38 z dz.302 oraz 303, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99717 Wed, 11 Jul 18 10:34:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 180_2,182 z dz.207,206, obr. 30 oraz z dz.336_1, obr.31 oraz z dz.529_1, obr.42, jedn.ewid.Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99715 Wed, 11 Jul 18 10:29:59 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przy ul. Brzezińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99686 Tue, 10 Jul 18 12:20:25 +0200 Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99669 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Ostateczne zatwierdzenie wykazu projektów do realizacji nastąpi do 31 lipca.

]]>
Tue, 10 Jul 18 11:45:10 +0200
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99680 Tue, 10 Jul 18 11:41:36 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1_3,1_4,1_5,1_6,2,20_4,20_6,343,344,4_1,4_3,4_5, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99679 Tue, 10 Jul 18 11:21:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 147,164,171,175,177,188,2_1,20_25,20_32,20_9,219,375,1_1,376,97,378,247, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99678 Tue, 10 Jul 18 11:19:50 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 26_2,573,6_11,6_17,580,26_3, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99677 Tue, 10 Jul 18 11:17:51 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 583 oraz 85_5, jedn. ewid. Podgórze, obr. 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99676 Tue, 10 Jul 18 11:16:03 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 343 oraz 342_1 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 108 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99675 Tue, 10 Jul 18 11:14:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 345 z dz.412, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99674 Tue, 10 Jul 18 11:12:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 2,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99673 Tue, 10 Jul 18 11:09:55 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 3,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99672 Tue, 10 Jul 18 11:07:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 4,jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99671 Tue, 10 Jul 18 11:04:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 6 jedn. ewid. Krowodrza w związku z Modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99670 Tue, 10 Jul 18 11:02:14 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. usunięcia drzew http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99661 Tue, 10 Jul 18 09:29:07 +0200 Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200