BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 23 Mar 17 03:07:15 +0100 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 185 z dz.184_3,186 oraz 195_4, obr.53, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84637 Wed, 22 Mar 17 10:36:58 +0100 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 254,134_1,133,130_7 oraz 130_4, obr.91, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84636 Wed, 22 Mar 17 10:35:12 +0100 Spis inwentaryzacyjny W-398 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84634 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-398.

]]>
Wed, 22 Mar 17 10:20:38 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-397 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84633 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-397.

]]>
Wed, 22 Mar 17 10:16:22 +0100
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 441 z dz.442,437_6,440_2,772, obr.2, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84635 Wed, 22 Mar 17 10:12:49 +0100 Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nt. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (aPGW) oraz aktualizacji programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK). http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84629 Wed, 22 Mar 17 08:01:07 +0100 LXVII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84596 Została zwołana LXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 21 Mar 17 09:21:06 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84592 Tue, 21 Mar 17 08:44:17 +0100 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 13/2016/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84591 Tue, 21 Mar 17 08:38:44 +0100 Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84577 Wed, 22 Mar 17 09:12:36 +0100 OGŁOSZENIE o konkursie na wyłonienie Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84555 Fri, 17 Mar 17 15:17:52 +0100 Uzupełniający konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej lata 2017 - 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84551 Fri, 17 Mar 17 14:47:16 +0100 Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84452 Fri, 17 Mar 17 00:00:21 +0100 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 185 z dz.184_3,186 oraz 195_4, obr.53, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84497 Thu, 16 Mar 17 10:14:28 +0100 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 122 z dz.304_2,117,118,297_2, obr.8, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84495 Thu, 16 Mar 17 10:08:37 +0100 Nagroda Conrada za najlepszy debiut literacki roku 2016 – trwa nabór! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84481 Thu, 16 Mar 17 08:22:59 +0100 Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84018 Już od 1 marca br. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przyjmuje kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Ludzi o wielkim sercu oraz firmy zaangażowane w działania filantropijne można zgłaszać do 31 marca br.

]]>
Mon, 20 Mar 17 12:36:47 +0100
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83324 Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 2, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

]]>
Wed, 22 Mar 17 09:11:01 +0100