BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 27 Jun 17 23:06:26 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 53/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87590 Tue, 27 Jun 17 15:21:53 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 52/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87433 Tue, 27 Jun 17 12:13:50 +0200 LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87430 Została zwołana LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 5 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 27 Jun 17 09:43:03 +0200
Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87423 Tue, 27 Jun 17 09:17:08 +0200 Uzupełniający Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej lata 2017 - 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87403 Mon, 26 Jun 17 14:29:53 +0200 Zwalczanie barszczu Sosnowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87400 Mon, 26 Jun 17 12:19:07 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 141_2 z dz.141_1, 142 oraz dz.142 z dz.141_1, jedn. ewid. Śródmieście obręb 116 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87389 Mon, 26 Jun 17 08:44:35 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych przy ul Godebskiego Cypriana (wykaz działek wg.zawiadomienia), jedn. ewid. Nowa Huta obręb 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87388 Mon, 26 Jun 17 08:42:08 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych przy alei Pokoju (wykaz działek wg.zawiadomienia), jedn. ewid. Nowa Huta obręb 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87387 Mon, 26 Jun 17 08:36:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 192,194_1,194_3,204_2,243,194_2 jedn. ewid. Nowa Huta obręb 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87386 Mon, 26 Jun 17 08:30:11 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 13, jedn.ewid. Podgórze w związku z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87385 Mon, 26 Jun 17 08:28:21 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 13, jedn.ewid. Podgórze w związku z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87381 Mon, 26 Jun 17 08:15:46 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 13, jedn.ewid. Podgórze w związku z Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87378 Mon, 26 Jun 17 08:13:37 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87367 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Weteranów, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików”.

]]>
Fri, 23 Jun 17 14:21:00 +0200
POSTANOWIENIE o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę Nr 1057/6740.1/2017 z dnia 22.06.2017 r., http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87360 „Budowa komina stalowego dla kotła K8 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

]]>
Fri, 23 Jun 17 11:13:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1056/6740.1/2017 znak: AU-01-3.6740.1.1225.2017.GGO o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87354 „Budowa komina stalowego dwupłaszczowego dla kotła KG1 i KG2 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”

]]>
Fri, 23 Jun 17 11:08:53 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 179 z dz.180 jedn. ewid. Krowodrza obręb 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87358 Fri, 23 Jun 17 10:51:16 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1053/6740.1/2017 znak: AU-01-3.6740.1.1195.2017.JZI o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87355 „Budowa estakady z rurociągiem gazu ziemnego DN300 na terenie zakładu wytwarzania Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków, ul. Ujastek 1, na dz. nr 1/333, 1/650 obr. 20 Nowa Huta”

]]>
Fri, 23 Jun 17 08:42:15 +0200
ROZSTRZYGNIĘCIE 4. EDYCJI KONKURSU im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87301 Fri, 23 Jun 17 09:40:38 +0200 Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 czerwca 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87349 Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:54:33 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 50/2017 i 51/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87296 Thu, 22 Jun 17 10:32:46 +0200 Posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej zapraszamy na Bezpieczne Wakacje w Parku Wodnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87287 Wed, 21 Jun 17 14:06:28 +0200 Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Rodzinne pływanie 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87281 Wed, 21 Jun 17 13:52:17 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 50 oraz 51 z dz.166,52_4,28,49_4,53_4,26,27,54_1 jedn. ewid. Podgórze obręb 107 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87266 Wed, 21 Jun 17 12:06:34 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 41 z dz.40,42,71 jedn. ewid. Podgórze obręb 109 oraz z dz.583,344 jedn.ewid.Podgórze obręb 108 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87265 Wed, 21 Jun 17 12:03:35 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 978 z dz.971,979,980,981 jedn. ewid. Krowodrza obręb 43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87264 Wed, 21 Jun 17 12:01:22 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 72,71_1,71_3 jedn. ewid. Podgórze obręb 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87262 Wed, 21 Jun 17 11:34:25 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 233_22 z dz.233_20,236_4 jedn. ewid. Krowodrza obręb 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87261 Wed, 21 Jun 17 11:31:42 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 735_4,743_2,743_5,792_3,831_7,947_5,831_6 jedn. ewid. Krowodrza obręb 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87260 Wed, 21 Jun 17 11:26:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 200_7,201,202,204,2026_1,206_2,207,242_4,257,249 jedn. ewid. Krowodrza obręb 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87259 Wed, 21 Jun 17 11:17:02 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 1076_1,1076_2,1134,1299,974_3,145,146,974_4 jedn. ewid. Podgórze obręb 53 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87258 Wed, 21 Jun 17 11:15:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 161_1,162_2,163,165,166,318_6,318_11 jedn. ewid. Podgórze obręb 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87257 Wed, 21 Jun 17 11:10:34 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 205,207_3,208_3,469_1 jedn. ewid. Krowodrza obręb 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87256 Wed, 21 Jun 17 11:06:50 +0200 Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87243 Wed, 21 Jun 17 09:36:39 +0200 Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87187 Wed, 21 Jun 17 00:00:03 +0200