BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 25 May 19 21:26:10 +0200 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111200 Fri, 24 May 19 13:23:35 +0200 obwieszczenie o podziale działki Nr 422/2 obr. 71 Podgórze przy ul. Trockiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111199 Fri, 24 May 19 13:12:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 365 z dz. nr 261 jedn. ewid. Podgórze obr 94 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111188 Fri, 24 May 19 10:37:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta, obr 9, 10 w związku z budową drogi ekspresowej S-7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111187 Fri, 24 May 19 10:25:21 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 33_5 z dz. nr 28_3, 29_2, 29_3, 30, 31, 33_4, 33_6, 35, 156_1 jedn. ewid. Podgórze obr 70 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111182 Fri, 24 May 19 09:41:21 +0200 Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111173 Fri, 24 May 19 08:35:38 +0200 Komunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111134 Thu, 23 May 19 12:44:45 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 510 z dz. sąsiednimi, jedn. ewid. Podgórze, obr. 87 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111117 Thu, 23 May 19 09:56:00 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 103 z dz. 102, 104, 108, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111116 Thu, 23 May 19 09:53:05 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111099 Wed, 22 May 19 14:03:53 +0200 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111057

]]>
Wed, 22 May 19 11:07:07 +0200
Zmiana lokalizacji siedziby Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111045 Od dnia 3 czerwca 2019 roku Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Wed, 22 May 19 07:41:58 +0200
Wykaz obejmujący udziały w nieruchomościach położonych w Krakowie przy ul. Pększyca - Grudzińskiego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111031 Wed, 22 May 19 00:00:05 +0200 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110995 Wed, 22 May 19 00:00:02 +0200 ZAPYTANIE OFERTOWE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111033 Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

]]>
Tue, 21 May 19 15:22:59 +0200
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębu ewidencyjnego nr 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111012 Tue, 21 May 19 09:23:23 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 344 z dz. nr 475_2, 340 jedn. ewid. Podgórze obr 48 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111011 Tue, 21 May 19 09:06:56 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „„Fragile.Ukraina” – egzemplarze bezpłatne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111003 Mon, 20 May 19 15:51:49 +0200 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110983 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji organizacjom pozarządowym zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w formie powierzenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca br. o godz. 15.00, a nabór na członków komisji konkursowej trwa do 27 maja br. do godz. 15.00.

]]>
Mon, 20 May 19 15:20:41 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 438_1, 470_1, 470_2, 471, 70_4, 70_5, 71_1, 72_1, 73_1, 74_3, 472 jedn. ewid. Krowodrza obr 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110950 Mon, 20 May 19 09:33:11 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 75_6, 75_2, 455 z działkami sąsiednimi jedn. ewid. Nowa Huta obr 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110949 Mon, 20 May 19 09:22:38 +0200 Nagrody Miasta Krakowa 2019 - nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109499 Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).

]]>
Wed, 22 May 19 13:40:32 +0200