BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 29 Apr 17 11:23:39 +0200 Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85814 Sat, 29 Apr 17 00:00:02 +0200 Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85892 Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 26 maja 2017 roku o godz. 10.00.

]]>
Fri, 28 Apr 17 13:27:50 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 66 z dz.57_12,57_2,252,301 obr.45, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85884 Fri, 28 Apr 17 11:11:24 +0200 Trwają konsultacje dotyczące inicjatywy lokalnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85798 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:09:23 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85796 Thu, 27 Apr 17 14:56:20 +0200 Urząd Miasta Krakowa nieczynny w dniu 2 maja 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85788 Uprzejmie informuję, że w dniu 2 maja 2017 r. Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny (w tym także punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych).

]]>
Thu, 27 Apr 17 14:42:37 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85763 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Cykliczne zajęcie sportowe na pływalni i ściance wspinaczkowej w 2017 roku, Dzielnica XII.”.

]]>
Thu, 27 Apr 17 10:35:18 +0200
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85750 Thu, 27 Apr 17 08:24:19 +0200 Bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85720 Wed, 26 Apr 17 13:06:18 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 1000,1001_1,1002_1 obr.34 z dz.464 obr.40, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85725 Wed, 26 Apr 17 12:28:00 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 671 z dz.381,383,385,386,389,488 obr.10, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85724 Wed, 26 Apr 17 12:24:58 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 196 z dz.197_1 obr.4, jedn.ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85723 Wed, 26 Apr 17 12:21:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 193,194,228_1,229_1,304_20,304-21,304_30,310_7,310_8,310_9,313,308 obr.53, jedn.ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85722 Wed, 26 Apr 17 12:17:56 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 100_2,169,408,407_1,407_2,44,56_1,57_1,59_2,63,64,67_1,67_2,67_5,77_14,77_15,77_2,82_1,82_2,83,84,86_2,90,92,93,95 obr.12, jedn.ewid. Nowa Hut http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85718 Wed, 26 Apr 17 12:05:05 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 741 z dz.942,740 oraz 743_5 obr.41, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85717 Wed, 26 Apr 17 11:57:56 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 41 z dz.40,42 oraz 194 obr.12, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85715 Wed, 26 Apr 17 11:53:07 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 143 z dz.146 obr.27, jedn.ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85714 Wed, 26 Apr 17 11:47:55 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 76_1 z dz.76_2 oraz 234 obr.64, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85684 Tue, 25 Apr 17 10:58:28 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 76_1 z dz.76_2 oraz 234 obr.64, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85682 Tue, 25 Apr 17 10:48:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 101_2,124_2 oraz 100_4 z dz.93_1,93_2,120_3,120_4,109 obr.1, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85681 Tue, 25 Apr 17 10:44:52 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 208 z dz.2017 obr.12, jedn.ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85680 Tue, 25 Apr 17 10:38:44 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 177 obr.97, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85679 Tue, 25 Apr 17 10:30:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 165 obr.30 oraz dz.716_2,843_1,719,720,721,725,727,728_2,728_4,730,795,733_2,734,796,742 obr.29, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85678 Tue, 25 Apr 17 10:28:00 +0200 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pt. Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85606 Mon, 24 Apr 17 10:37:34 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 32/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85603 Mon, 24 Apr 17 08:23:53 +0200