Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia o spisach inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji w BIP MK

Ogłoszenia o spisach inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji kanał rss