Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Świadczenia socjalne w BIP MK

Świadczenia socjalne kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-07 Składanie wniosków na nowy okres 2020/2021

Informacja na temat skladanie wnioisków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021