Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN 

 

Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Celem organizacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla życia i pracy dla ludzi pióra, których twórczość stała się przyczyną ich politycznego prześladowania. ICORN buduje trwałą i dynamiczną sieć opartą na międzynarodowej solidarności, stanowiącej jeden z najsilniejszych na świecie głosów w obronie prawa do wolności poglądów i wypowiedzi. Do sieci ICORN należy ponad 40 miast, w tym Bruksela, Frankfurt, Miami, Sztokholm i Meksyk. Oficjana strona organizacji: www.icorn.org

Miasto Kraków zostało zaproszone do przystąpienia do ICORN jako pierwsze miasto członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej. W zaproszeniu skierowanym do Rady Miasta Krakowa władze wykonawcze ICORN wskazywały Kraków jako ważnego i jak najbardziej uzasadnionego kandydata, który będzie służyć jako doskonały wzór dla innych miast tego regionu Europy. Kraków uzyskał potężne wsparcie promocyjne podczas festiwalu Passa Porta w Brukseli w 2011 r., na spotkaniach z Dyrekcją Departamentu ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, z Sekretarzem Generalnym Rady Europy ds. Uchodźców i Wygnańców oraz z Prezydentem PEN International, gdy promowany był przez najwybitniejszych współczesnych intelektualistów podczas spotkań pisarzy całego świata.

Kraków gościł w ciągu dwóch lat członkostwa w ICORN dwoje pisarzy: Marię Amelie – pisarkę rosyjskiego pochodzenia, która po napisaniu książki opisującej doświadczenia nielegalnej imigrantki została deportowana z Norwegii, oraz Kareema Amera – egipskiego blogera, skazanego na cztery lata więzienia za krytykę rządu Hosniego Mubaraka.

 

Kraków należy do ICORN na mocy z uchwały Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

 

Składka członkowska za rok 2013 wyniosła: 8 023,27 zł

w 2014: 16 520 NOK
w 2015: 17 480 NOK
w 2016: 18 960 NOK

w 2017: 17 760 NOK

w 2018: 2 300 EURO

w 2019: 2 300 EURO

 

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 630/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 marca 2019 r. w w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich).

ZARZĄDZENIE NR 453/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2018 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

ZARZĄDZENIE NR 735/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2017 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

ZARZĄDZENIE NR 386/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2016 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

ZARZĄDZENIE NR 678/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2015 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

ZARZĄDZENIE NR 944/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2014 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, European Cities Marketing (ECM- Marketing Miast Europejskich), Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków „ICOMOS”, Ligi Miast Historycznych, organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) oraz Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN).

ZARZĄDZENIE NR 1548/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 z tytułu przynależności Miasta Krakowa do międzynarodowych organizacji: Ligi Miast Historycznych, Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) i organizacji International Congress and Convention Association (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów).