STRONY ARCHIWALNE

 

 

NABÓR DO ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. FORUM PRZYSZŁOŚCI DZIELNIC (03-02-2020) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE (16 CZERWCA 2019) (26-04-2019) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (2 GRUDNIA 2018) (03-09-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic (22-08-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic (24-07-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania (11-07-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania (07-06-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja o projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. (07-06-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja o możliwości zgłaszania przez środowiska lokalne i organizacje społeczne kandydatur do Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic (04-06-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Ponowny nabór na Miejskiego Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic w 2018 r. (09-04-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Nabór na Miejskiego Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic w 2018 r. (21-03-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (14-02-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic (05-01-2018) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Ekspertyzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa (11-12-2017) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice na spotkania w sprawie granic Dzielnicy (05-09-2017) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na spotkania w sprawie granic Dzielnicy (05-09-2017) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki na spotkania w sprawie granic Dzielnicy (05-09-2017) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY DZIELNICY IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 (16 PAŹDZIERNIKA 2016) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Zadania dzielnic do końca VI kadencji - zadania priorytetowe i zadania powierzone - DOKUMENTY ARCHIWALNE

 

Konkurs Rad Dzielnic - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Konwent Przewodniczących (VII kadencja) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (16 LISTOPADA 2014) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 z autopoprawkami) (12-03-2014) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (25-02-2014) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (22-11-2013) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (18-10-2013) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Komunikat z 29-08-2013 - Zmiana adresu siedziby Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony od dnia 2 września 2013 r. - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (13-03-2013) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (21-01-2013) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w sprawie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa (23-07-2012) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa (22-05-2012) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (9 STYCZNIA 2011) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA DZIELNICA, WCZORAJ I DZIŚ" (WYNIKI KONKURSU) (01-07-2011) - DOKUMENT ARCHIWALNY