Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic

Od dnia 21 października 2013 r. przez okres 14 dni wyłożone zostaną do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty nowych Statutów dzielnic Miasta Krakowa, stanowiące załączniki 1-18 do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, stanowiących załączniki 1-18 do uchwały nr LXXXV/1285/13. Dopuszcza się możliwość składania opinii, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl

Załączniki do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r. zostaną wyłożone w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Przedmiotowe załączniki zostaną przedstawione ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Portretowa w dniu 29 października 2013 r. o godz. 16.00.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w wersji pdf.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2013-10-18
Data publikacji:
2013-10-18
Data aktualizacji:
2013-10-18