Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. wyłożony zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Czas trwania konsultacji wynika z uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.

 

Załączniki do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zostaną wyłożone w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków", Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.

 

Projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4,

Sala Dietla, w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.30.

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

 

 

 

 

 

Pliki pdf:

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa z 2.01.2018 r.

 

Załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 RMK z 6.12.2017 r.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2018-01-05
Data aktualizacji:
2018-01-05