Dokument archiwalny
Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice na spotkania w sprawie granic Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice do udziału w otwartych spotkaniach, celem wyrażenia opinii dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic Dzielnicy.

 

Podjęcie przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Radę Dzielnicy X Swoszowice uchwał w sprawie zmian granic określonych w załącznikach do statutów ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszkańców w tych kwestiach wymagają podjęcia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa.

 

Jednym z istotnych elementów opracowania będą wnioski ze spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz z wynikami innych badań oraz analiz pozwolą ekspertom zewnętrznym na dokonanie całościowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

 

W związku z tym zapraszamy mieszkańców Dzielnicy X Swoszowice na otwarte spotkania w następujących terminach:

 

13 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

 

26 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data aktualizacji:
2017-09-05