Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 z autopoprawkami)

 

Od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. wyłożone zostaną do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty Statutów Dzielnic Miasta Krakowa z autopoprawkami, określone w projektach uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660. Czas trwania konsultacji wynika z uchwały nr XCVII/1476/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania Dzielnic.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji nadania dzielnicom Miasta Krakowa Statutów.

 

Dopuszcza się możliwość składania opinii, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl

 

Projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 z autopoprawkami zostaną wyłożone w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Przedmiotowe projekty uchwał Rady Miasta Krakowa zostaną przedstawione ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Dietla w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 16.00.

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

 

Prezydent Miasta Krakowa

/-/

Jacek Majchrowski

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w pliku pdf.

 

Projekty uchwał Rady Miasta Krakowa z autopoprawkami (pliki pdf):


Druk nr 1643 - Autopoprawka do druku nr 1643

 

Druk nr 1644 - Autopoprawka do druku nr 1644

 

Druk nr 1645 - Autopoprawka do druku nr 1645

 

Druk nr 1646 - Autopoprawka do druku nr 1646

 

Druk nr 1647 - Autopoprawka do druku nr 1647

 

Druk nr 1648 - Autopoprawka do druku nr 1648

 

Druk nr 1649 - Autopoprawka do druku nr 1649

 

Druk nr 1650 - Autopoprawka do druku nr 1650

 

Druk nr 1651 - Autopoprawka do druku nr 1651

 

Druk nr 1652 - Autopoprawka do druku nr 1652

 

Druk nr 1653 - Autopoprawka do druku nr 1653

 

Druk nr 1654 - Autopoprawka do druku nr 1654

 

Druk nr 1655 - Autopoprawka do druku nr 1655

 

Druk nr 1656 - Autopoprawka do druku nr 1656

 

Druk nr 1657 - Autopoprawka do druku nr 1657

 

Druk nr 1658 - Autopoprawka do druku nr 1658

 

Druk nr 1659 - Autopoprawka do druku nr 1659

 

Druk nr 1660 - Autopoprawka do druku nr 1660

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2014-02-24
Data publikacji:
2014-02-25
Data aktualizacji:
2014-02-25