Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w sprawie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w sprawie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa.


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2012-07-23
Data publikacji:
2012-07-23
Data aktualizacji:
2012-07-23