Dokument archiwalny
Nabór do Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic

Zapraszamy osoby spośród aktywistów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, którym bliska jest tematyka funkcjonowania Dzielnic Miasta Krakowa, do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic.

Jednostki pomocnicze funkcjonują w naszym mieście od 1991 r. W ostatnich latach ich działanie, kompetencje w kontekście oczekiwań i potrzeb mieszkańców, były tematem wielu dyskusji. W poprzedniej kadencji Rady Miasta Krakowa dyskusje toczyły się w ramach Forum Przyszłości Dzielnic, które stanowiło płaszczyznę wymiany opinii ekspertów, samorządowców i aktywistów miejskich.

 

Rada Miasta Krakowa obecnej kadencji, uchwałą nr XIX/392/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. zawnioskowała o wznowienie prac Forum Przyszłości Dzielnic, a wyniki jego prac powinny zostać opracowane w formie raportu najpóźniej do końca listopada 2022 r.

 

Celem realizacji powyższej uchwały powołany zostanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespół Zadaniowy ds. Forum Przyszłości Dzielnic. Pracami Zespołu kierować będzie Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Członkami Zespołu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem nr 3041/2019 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2019 r., będzie pięciu przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, dziewięciu przedstawicieli Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa lub ich Zastępców, czterech przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz czterech przedstawicieli aktywistów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.

 

Osoby, będące przedstawicielami aktywistów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które chcą zgłosić swój akces do prac Zespołu, proszone są o nadesłanie zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych (skany z podpisem) w terminie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. na adres e-mail bd.umk@um.krakow.pl lub o dostarczenie ich do sekretariatu Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa UMK, plac Wszystkich Świętych 3-4, pokój nr 57, w godzinach pracy urzędu.

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, ew. nazwę organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia swojej kandydatury z podaniem dotychczasowej aktywności w zakresie tematyki jednostek pomocniczych.

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, zorganizowane zostanie spotkanie, na którym kandydaci do prac Zespołu wybiorą spośród swojego grona czterech przedstawicieli, którzy zostaną powołani w skład Zespołu.

 

 

Pliki pdf do pobrania:

 

Zgłoszenie do prac w Zespole

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Krakowa

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
NATASZA KUCHARSKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2020-02-03
Data publikacji:
2020-02-03
Data aktualizacji:
2020-02-03