Dokument archiwalny
Ekspertyzy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo!

 

W związku ze skierowanymi do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskami mieszkańców, a także uchwałami Rad Dzielnic, w 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotowały ekspertyzy naukowe dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa na przykładzie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice.

Poniżej prezentujemy wyniki prac obu zespołów. Przedstawione opracowania mają charakter ekspercki, a zawarte w nich wnioski nie są stanowiskiem UMK. Ustalenie przebiegu granic Dzielnic określa statut Dzielnicy, uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w trybie i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) i Statucie Miasta Krakowa (Załącznik do Uchwały Nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa).

Prezentowane ekspertyzy naukowe będą przedmiotem prac w Urzędzie Miasta Krakowa, a ewentualne wnioski przedstawione zostaną do końca I-szego kwartału 2018 roku.

 

Ekspertyza Uniwersytetu Jagiellońskiego składa się z dwóch części stanowiących I-szy i III-ci etap umowy (etap drugi stanowił cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dzielnic).

 

„Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap I Wypracowanie wzorcowych kryteriów, w oparciu o które będzie możliwa w przyszłości analiza propozycji zmian granic dzielnic Miasta Krakowa Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków lipiec 2017

Ekspertyza [PDF 1,1 MB]

 

„Ekspertyza naukowa dotycząca oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa w kontekście wymogu wyodrębnienia obszaru dzielnicy ze względu na układ przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze, określonego w § 72 Statutu Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 1934/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa” Etap III Analiza przebiegu granic odpowiednio: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków listopad 2017

Ekspertyza [PDF 2,9 MB]

Załączniki - mapy cz. 1 [PDF 11 MB]

Załączniki - mapy cz. 2 [PDF 10 MB]

Załączniki - mapy cz. 3 [PDF 9 MB]

Aneks 1 - Odpowiedź na uwagi przekazane 30.11.2017 r. [PDF 0,2 MB]

 

„Ocena prawidłowości przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice” Zespół autorski pod kierunkiem dr. hab. Bogusława Luchtera, prof. UEK, Kraków 2017.

Część 1 [PDF 23 MB]

Część 2 [PDF 27 MB]

 

 

Dnia 14 grudnia 2017r. o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w budynku głównym – „stara aula” (I. piętro), odbędzie się spotkanie sprawozdawcze z zespołem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowującym ekspertyzę. Spotkanie ma charakter otwarty.

 

Paweł Stańczyk

Sekretarz Miasta Krakowa

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-12-11
Data publikacji:
2017-12-11
Data aktualizacji:
2017-12-13