INFORMACJA O ŚRODOWISKU

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa z zakresu ochrony środowiska w tym wymagające udziału społeczeństwa


Postępowania wodnoprawne:

 

Postępowania dot. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowania zintegrowane


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).Publicznie dostępny wykaz danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Dla postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych po 01.04.2012 r. karty informacyjne o dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony, będących w posiadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska, np.: o decyzjach, raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wnioskach o wydanie decyzji są publikowane w wykazie Wydziału Kształtowania Środowiska.

Dla postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed 01.04.2012 r. karty informacyjne o dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony, będących w posiadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska, np.: o decyzjach, raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wnioskach o wydanie decyzji są publikowane w ogólnopolskim serwisie EKOPORTAL - Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.gov.pl.

Ponadto informujemy, że archiwalne karty informacyjne Wydziału Kształtowania Środowiska publikowane do 01.04.2012 r. nadal są dostępne w serwisie EKOPORTAL.

Karty Informacyjne pozostałych wydziałów UMK publikowane są w ogólnopolskim serwisie EKOPORTAL - Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.gov.pl.

 


Zobacz też informacje w działach:

  1. Postępowanie w architekturze (Postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000)
  2. Planowanie Przestrzenne (prognoza oddziaływania na środowisko)
  3. Strategia Rozwoju Krakowa
  4. Plan gospodarki odpadami
  5. Raporty o Stanie Miasta
  6. Kraków w liczbach (rozdział: Ochrona środowiska)
  7. Kształtowanie i ochrona środowiska