Dokument archiwalny

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa z zakresu ochrony środowiska w tym wymagające udziału społeczeństwa


Postępowania wodnoprawne:

 

Postępowania dot. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowania zintegrowane


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Karty informacyjne dotyczące postepowań w sprawie decyzji środowiskowych, decyzji w sprawach zieleni i gospodarki odpadami publikowane są w ogólnopolskim serwisie EKOPORTAL - Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.gov.pl.

 

Karty informacyjne z powyższego zakresu, wytworzone w Wydziale Kształtowania Środowiska w okresie od 01.04.2012 do 16.11.2018 r. dostępne są w poniższych plikach:

 

 


Zobacz też informacje w działach:

  1. Postępowanie w architekturze (Postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000)
  2. Planowanie Przestrzenne (prognoza oddziaływania na środowisko)
  3. Strategia Rozwoju Krakowa
  4. Plan gospodarki odpadami
  5. Raporty o Stanie Miasta
  6. Kraków w liczbach (rozdział: Ochrona środowiska)
  7. Kształtowanie i ochrona środowiska