Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - postępowania wodnoprawne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie:

 

• wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.6341.33.2017.JI z 24.05.2017r. na wprowadzanie do kanału w rejonie ul. Danalówka w zlewni Rowu Płaszowskiego oczyszczonych ścieków przemysłowych (będących mieszaniną ścieków bytowych, przemysłowych, opadowych) z terenu Bazy Transportu i Sprzętu Specjalnego przy ul. Półłanki w Krakowie,

 

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanału w rejonie ul. Danalówka w zlewni Rowu Płaszowskiego oczyszczonych ścieków przemysłowych (będących mieszaniną ścieków bytowych, przemysłowych, opadowych) z terenu Bazy Transportu i Sprzętu Specjalnego przy ul. Półłanki oraz ścieków opadowych z terenu obiektów Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. przy ul. Półłanki w Krakowie.