Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania - postępowania wodnoprawne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Serafy istniejącym wylotem Ø 400 mm zlokalizowanym na działce nr 420/13 obr. 105 Podgórze, ścieków opadowych z terenu TELE-FONIKA Kable S.A., Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” i Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złocień” Spółka z o.o.

Metka i dziennik zmian2017-10-10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni SKW-1 zlokalizowanej na działce nr 80 obr. 15 Śródmieście oraz pobór wód podziemnych w celu nawodnienia terenów zielonych Szpitala przy ul. Trynitarskiej 11 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2017-10-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni wierconych P1 i P2 do celów przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie działki nr 191/1 obr. 29 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2017-10-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnogórskiej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Makro Cash and Carry zlokalizowanego przy ul. Jasnogórskiej 2 w Krakowie.

 

Metka i dziennik zmian2017-10-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni kopanejo głębokości 10 m zlokalizowanej na działce nr 4/11 obr. 56 Nowa Huta w celu zaopatrzenia w wodę inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalno – usługowego na działkach nr 4/11 i 4/12 obr. 56 Nowa Huta przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie”.