Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

„Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp. z o.o.” zlokalizowanych w przy ul. Półłanki 25 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2019-06-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

„Budowa garaży podziemnych i miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie - dla inwestycji: Budowa budynków biurowo-usługowych, z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 109/3, 110/1, 111/5, 112/7, 113/7, 114/7, 111/4, 112/6, 113/6, 114/6, 115/7, 115/12, 115/13, 115/10, 115/8, 114/4, 113/4, 112/4, 111/2, 110/4, 110/3, 109/4, 109/6, 786/2, 109/5 obr. 41, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Conrada/Wilcza w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2014-01-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodników",