Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa zespołu budynków usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa) i budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z usługami handlu) z garażami podziemymi wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem naziemnym i niezbędna infrastrukturą techniczną i drogowa na terenie działek nr 652/3, 653/1 obręb 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej oraz budowa przyłącza ciepłowniczwgo, elektroenergetycznego, przyłącza wody i kanalizacji ogólnospławnej część działki nr 768 i 735/2, budowa drogi wewnętrznej obejmująca część działek nr 640, 652/4, 738/2, 735/4 i zjazdu publicznego oraz przebudowa i rozbudowa fragmentu drogi ul. Zbrojarzy na terenie części działek nr 715/1, 739/4, 633/4, 715/2, 735/3, 638/3, 638/7, 638/1, 678/1, 666/2, 666/3, 666/4, 776, 775, 693/4, 738/1, 665/1, 638/7, 638/8 oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na działce nr 640, 652/5, 654, 655, 769, 770 i 768 jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 33 w Krakowie, z wniosku Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 31-050 Skawina .

Metka i dziennik zmian2019-09-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami handlu w parterze), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem naziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na terenie działek nr 652/3, 653/1 jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 33 w Krakowie oraz w ramach inwestycji budowa przyłącza ciepłowniczego, elektroenergetycznego, przyłącza wody i kanalizacji ogólnospławnej część działki nr 768 i 735/2, budowa drogi wewnętrznej obejmująca części działek nr 640, 652/4, 738/2, 735/4 i zjazdu publicznego wraz z przebudową i rozbudową fragmentu drogi ul. Zbrojarzy na terenie części działek nr 715/1, 739/4, 633/4, 715/2, 735/3, 638/3, 638/7, 638/1, 678/1, 666/2, 666/3, 666/4, 776, 775, 693/4, 738/1, 665/1 , 638/7, 638/8 oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na działce nr 640, 652/5, 654, 655, 769, 770 i 768 jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 33 w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2019-09-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym oraz budynkiem handlowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: sieciami elektryczną, gazową i wodociągową, zjazdami, ciągami komunikacji pieszej i kołowej, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną oraz budową sieci kanalizacyjnych na dz. nr 473/111, 473/88 obr. 3 Nowa Huta, 303/5, 303/4, 325/1 obr. 4 Nowa Huta, 513 obr. 11 Nowa Huta w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2014-01-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodników",