Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

 

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-11 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa na temat prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze".

 

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2014-01-16 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

"Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodników",