Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji - postępowania wodnoprawne w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji - postępowania wodnoprawne kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie, na okres 4 lat, firmie Natanek Nova Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Igołomskiej 60, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z projektowanej myjni autobusów i samochodów ciężarowych TIR lokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 60/4 w obrębie 0033 Nowa Huta do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie.