Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w BIP MK

Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-18 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 4 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 4 w Krakowie

Metka i dziennik zmian2019-09-18 Obwieszczenie o toczącym sie postępowaniu.

„Budowa garażu podziemnego, parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą (wjazdy, drogi dojazdowe, place manewrowe) w ramach inwestycji "Budowa budynku wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie AGH" wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Buszka, Tokarskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2019-09-06 Obwieszczenie

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdami z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą wraz z dwiema stacjami trafo na działkach nr 177/4, 177/6, 177/7, 177/8 oraz 174/4 obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2019-09-05 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

„Punkt zbierania odpadów w Krakowie przy ulicy Igołomskiej 10M, na działce nr 10/13, obręb 42 Kraków”

Metka i dziennik zmian2019-09-05 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa EKO - PARKU Turystyki i Sportów Wodnych "Koło Tynieckie" wraz z rewitalizacją fragmentu starorzecza Wisły na terenie "Koła Tynieckiego" na cele edukacyjno-rekreacyjno-sportowe na działkach nr 53/3, 53/5, 53/9, 53/10, 53/11 obręb 74 Podgórze oraz 61/1, 61/2, 61/3, 122/2 obręb 1 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 60/2 obręb 1 Podgórze, 53/1, 57/3, 303/1, 57/4, 302/1, 61 obręb 74 Podgórze w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2019-09-03 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Św. Sebastiana 8 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Św. Sebastiana 8 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-09-03 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Św. Sebastiana 6 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Św. Sebastiana 6 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-05-28 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego (księga B) dekoracji fasady kamienicy przy ul. Kościuszki 46 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego (księga B) dekoracji fasady kamienicy przy ul. Kościuszki 46 w Krakowie

Metka i dziennik zmian2019-05-21 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Limanowskiego 29 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Limanowskiego 29 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-04-29 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków domu przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków dawnego Domu Ordynacji Mieroszewskich przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie.