Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w BIP MK

Pozostałe obwieszczenia - postępowania dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci

i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza".

Metka i dziennik zmian2019-05-28 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego (księga B) dekoracji fasady kamienicy przy ul. Kościuszki 46 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego (księga B) dekoracji fasady kamienicy przy ul. Kościuszki 46 w Krakowie

Metka i dziennik zmian2019-05-27 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania sie z aktami sprawy.

"Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy"

Metka i dziennik zmian2019-05-21 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Limanowskiego 29 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Limanowskiego 29 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-04-29 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków domu przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków dawnego Domu Ordynacji Mieroszewskich przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku dawnego Banku Rolnego przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku dawnej willi Wojczyńskich przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie.