Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Inne obwieszczenia w zakresie zieleni w BIP MK

Inne obwieszczenia w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu .

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.