Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Inne obwieszczenia w zakresie zieleni w BIP MK

Inne obwieszczenia w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-08-13 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 14 szt. drzew z terenu przy: ul. Czarnogórskiej, dz. nr 812/46, ul. Czarnogórskiej 2, dz. nr 812/7, ul. Czarnogórskiej 9, dz. nr 812/25, ul. Czarnogórskiej 15, dz. nr 812/35, ul. Serbskiej 1, dz. nr 812/32, ul. Serbskiej 2, dz. nr 812/26, ul. Serbskiej 3, dz. nr 812/33, ul. Serbskiej 4, dz. nr 812/27, ul. Macedońskiej, dz. nr 812/16.

Metka i dziennik zmian2019-08-09 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 9 drzew z nieruchomości przy ul. Gołaśka 12, dz. nr 506/54, obr. 48 Podgórze oraz ul. Sas-Zubrzyckiego 2, dz. nr 506/6, obr. 48 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2019-08-09 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Wincentego Witosa 19, dz. nr 508/27, obr. 48 Podgórze.