Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Inne obwieszczenia w zakresie zieleni w BIP MK

Inne obwieszczenia w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-12-03 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Jerzmanowskiego dz. nr 415/2 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 17 dz. nr 407/25 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 25 dz. nr 424/3 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 7 dz. nr 414 obr. 55 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2019-12-02 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości dz. nr 198/10 obr. 65 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 37 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-11-29 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 22 szt. drzew z nieruchomości przy ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 23 dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 27 dz. nr 299/1 obr. 57 Podgórze, ul. Barbary 14 dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, ul. Duża Góra 35 dz. nr 293 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 12 dz. nr 232/122 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 16 dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 22 dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 11 dz. nr 169/27 obr. 56 Podgórze, ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze.