Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w zakresie zieleni w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-11 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów: Osiedla Albertyńskiego dz. nr 78/4 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Kościuszkowskiego 6 dz. nr 108/5 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 8 dz. nr 67/30 obr. 7 Nowa Huta

Metka i dziennik zmian2019-06-11 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Tysiąclecia 30 dz. nr 307/3 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 31 dz. nr 307/3 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2019-06-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Borsuczej 3 dz. nr 359/2 obr. 32 Podgórze, ul. Cegielnianej 22 dz. nr 402/10 obr. 32 Podgórze oraz ul. Cegielnianej 28 dz, nr 402/14 obr. 32 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 16 dz. nr 20/18 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 22 dz. nr 20/18 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 34 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 29 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 24 a 23 (garaż) dz. nr 20/14 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 24 a 25 (teren zielony) dz. nr 20/14 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 26 (przy altanie śmietnikowej) dz. nr 20/14 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 27 (garaż) dz. nr 20/15 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 23 (przy garażu) dz. nr 20/16 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Obwieszczenie o wszczeciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Złotego Wieku 67 a 69 dz. nr 120/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 69 a 71 dz. nr 120/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 70 dz. nr 120/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 68 dz. nr 120/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 38 dz. nr 273/6 obr. 1 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2019-06-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Złotego Wieku 16 dz. nr 10/9 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 10 dz. nr 10/7 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 9 dz. nr 10/7 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 41 dz. nr 273/5 obr. 1 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2019-06-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy budynku nr 2a na os. Szklane Domy.

 

Metka i dziennik zmian2018-10-16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Skarbińskiego 14 i 16, przy placu zabawa dla dzieci.