Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w zakresie zieleni w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-11 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Chocimskiej 21 dz. nr 425/5 obr. 4 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-08-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa w z terenu dz. nr 197/10 obr. 65 Podgórze przy ul. Wysłouchów 17 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu dz. nr 260 obr. 47 Podgórze przy ul. Heila 10 i 12 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Dzielskiego 4-6 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu ul. Brodowicza 5-5A - dz. nr 177/6 obr. 5 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Siewnej/Pachońskiego/ Bursztynowej/ Grażyny dz. nr 1178/8, 1179/10, 1180/3, 1181/10, 1181/12, 1181/13, 1181/16 obr. 43 Krowodrza.