Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wszczęciu postępowania w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Grażyny 3 dz. nr 1034 obr. 43 Krowodrza, ul. Siewnej 21 c dz. nr 1181/14 obr. 43 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2017-12-15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Litewskiej 23, ul. Wrocławskiej 52 c dz. nr 134/7 obr. 46 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2017-12-15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Lipska 59 dz. nr 363/6 obr. 19 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2017-12-14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Na Kozłówce 5 dz. nr 325/2 obr. 50 Podgórze, ul. Profesora Seweryna 2 dz. nr 325/2 obr. 50 Podgórze, ul. Profesora Seweryna 4, ul. Spółdzielców 15 dz. nr 240/10 obr. 50 Podgórze, ul. Spółdzielców.

Metka i dziennik zmian2017-12-14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew z terenu: ul. Czarnogórska 1 dz. nr 812/16 obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórska 2 dz. nr 812/7 obr.49 Podgórze, ul. Czarnogórska 4 dz. nr 812/8 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 3 dz. nr 812/33 obr. 49, ul. Serbska 4 dz. nr 812/27 obr. 49 Podgórze, ul. Białoruska 6 dz. nr 811/58 obr. 49, teren przy parkingu dz. nr 811/61 obr. 49 Podgórze, ul. Włoska 5 dz. 811/50 obr. 49 Podgórze, ul. Włoska 7 dz. nr 811/45 obr. 49 Podgórze, ul. Włoska 19 dz. nr 811/27 obr. 49, ul. Estońska 10, dz. nr 811/8 obr. 49 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2017-12-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Batalionu Skała Ak 8 dz. nr 4/16 obr. 44 Krowodrza, ul. Batalionu Skała Ak 10 dz. nr 4/17 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 59 dz. nr 591/1 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 57 dz. nr 609 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 49 dz. nr 591/10 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 47 dz. nr 591/11 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 57A dz. nr 168/21 obr. 44 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 57B dz. nr 168/12 obr. 44 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2017-12-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 17 dz. nr 197/10 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2017-12-08 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zaułek Wileński 1 - dz. nr 232 obr. 23 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2017-12-04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Grzegórzecka 67 C - dz. nr 298/4 obr. 17 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2017-11-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z terenu ul. Łużycka 47 dz. nr 518/13 obr. 61 Podgórze, ul. Łużycka 47-49 dz. nr 518/13 obr. 61 Podgórze, ul. Łużycka 51 dz. nr 518/15 obr. 61 Podgórze, ul. Łużycka 65 dz. nr 518/31 obr. 61 Podgórze, ul. Podedworze 2 dz. nr 518/17 obr. 61 Podgórze.