Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.16.2018.AŻ nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Wysłouchów 21 dz. nr 197/12 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2018-03-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 02.03.018r. znak WS-05.6131.1.2.2018.AS zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 162/8 i 182/8 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

Metka i dziennik zmian2018-03-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.807.2017.SM1 zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z terenu przy ul. Krowoderskich Zuchów 19 dz. nr 167/17 obr. 44 Krowodrza i decyzji znak WS-05.6131.1.807.2017.SM2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Krowoderskich Zuchów 19 dz. nr 167/17 obr. 44 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul.Władysława Łokietka 21 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

 

 

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 31 dz. nr 198/5 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Taklińskiego 10 H dz. nr 505 obr. 97 Podgórze.