Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-08-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 5 drzew z terenu ul.Chocimska 1.

Metka i dziennik zmian2019-08-22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2019r. znak WS-05.6131.1.213.2019.MW zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu ul. Różyckiego 7 (przy altanie śmietnikowej Różyckiego 7) dz. nr 886/1 obr. 41 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2019-08-22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2019r. znak WS-05.6131.1.278.2019.MW zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Lubelska.

Metka i dziennik zmian2019-08-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 12-08-2019 r. znak WS-05.6131.1.211.2019.KT zezwalającej na usunięcie 3szt. drzew z terenu dz. nr 764 obr. 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej.

Metka i dziennik zmian2019-08-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew: 6 szt. z terenu przy ul. Borsuczej 3 dz. nr 359/2 obr. 32 Podgórze, 1 szt. z terenu przy ul. Cegielnianej 22 dz. nr 402/10 obr. 32 Podgórze oraz 2 szt. z terenu przy ul. Cegielnianej 28 dz. nr 402/14 obr. 32 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2019-08-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji:

•znak WS-05.6131.1.97.2019.KZ1 zezwalającej na usunięcie 24 szt. drzew z terenu przy ul. Telimeny ,ul. Barbary, ul. Heleny , ul. Aleksandry

•znak WS-05.6131.1.97.2019.KZ2 nie zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z terenu przy ul. Telimeny, ul. Duża Góra, ul. Barbary, ul. Heleny

•znak WS-05.6131.1.97.2019.KZ3 umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia 5 szt. drzew z terenu przy ul. Barbary.