Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zwycięstwa 1 - dz. nr 252 obr. 16 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa, decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 3 - dz. nr 183/13 obr. 16 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa i decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy al. Pokoju 26 - dz. nr 249/9 obr. 16 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa.

Metka i dziennik zmian2017-12-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym  i wydaniu decyzji w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu będącego w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Nowy Prokocim”.

Metka i dziennik zmian2017-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z terenu przy ul. Dobrego Pasterza 109 - dz. nr 811/1, 811/6 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 3 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian2017-12-04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Słoneckiego 6 - dz. nr 208/5 obr. 21 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul.Władysława Łokietka 21 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

 

 

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 31 dz. nr 198/5 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian2016-12-29 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Taklińskiego 10 H dz. nr 505 obr. 97 Podgórze.