Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w zakresie zieleni kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.200.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 5 - dz. nr 143/59 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego. drzewa.

Metka i dziennik zmian2019-06-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.196.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Centralna 32 - dz. nr 11/16 obr. 54 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian2019-06-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.194.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 46 - dz. nr 106/5 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian2019-06-11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.201.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 6 - dz. nr 143/58 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian2019-06-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2019 znak WS-05.6131.1.102.2019.KT zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa ozdobnego z terenu dz. nr 424/2 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej w Krakowie.