Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim.

 

W dniu 27 marca 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XXXIV/510/17 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków za lata 2007 - 2008:

Część I

Część II

 

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków za lata 2009 - 2010

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.