Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-16 Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

„Budowa centrum logistycznego firmy 2GO Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka na działkach nr 161/24, 160/17, 158/11, 157/24, 156/17, 152/34, 152/38, 152/26, 152/41, 152/40, 152/39, 157/25, 157/21, 157/23, 158/7, 160/8, 161/12, 156/13, 156/11, 155/6, 154/5, 152/41, 152/38, 157/22, 156/12 obr. 23 Podgórze oraz nr 256/3, 257/5, 257/6, 256/4, 259/2, 257/7, 256/5, 258/2, 421, 422, 417, 376/14, 256/6 obr. 106 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian2017-10-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Budowa miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Stańczyka w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2017-10-04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji .

„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, zespołu zabudowy usługowej, garaży podziemnych, parkingu wbudowanego, dróg o nawierzchni twardej i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkaniowo-biurowo-usługowych oraz przebudowa i rozbudowa wybranych budynków istniejących wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/1, 551/2 (dawniej działka o numerze ewid.: 551), 493/1, 397/26, 397/24, 397/22 oraz 397/15 obręb 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie"”.

Metka i dziennik zmian2017-10-04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2017-10-04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2xDN500 od komory 1PKXIII4 do komory 1PKXIII10A w rejonie ul. Cechowej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2016-12-30 Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu .

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”