Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji w BIP MK

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-13 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

"Nowoczesne centrum magazynowo -produkcyjno -usługowe z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ulicy Powstańców w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2019-09-10 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

"Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2019-09-09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacjami technologicznymi oraz podłączeniem projektowanej stacji z siecią gazową w miejscowości Kraków, dzielnica "Nowa Huta" na działce 10/15 obr. 42 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2019-09-04 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa budynku produkcyjnego – zakładu przerobu stali tj. profilowanie, cięcie, prasowanie wraz z budową wjazdu, dr. wewn. i parkingiem”, zlokalizowanego na dz. nr 17/22 obr. 104 Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie.