Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2017-12-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

,,Budowa hali produkcyjnej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku firmy ANIMA, ul. Dziekanowicka 8A w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2017-12-13 Obwieszczenie o toczącym sie postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Budowa centrum logistycznego, budynki magazynowe z częścią biurowo administracyjną wraz z układem dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/7, 335/8, 336, 337, 338, obr .53, Krowodrza, przebudowa i budowa drogi na działkach nr 470/7, 339, 340, 341/1, 342/1, 429, obr. 53, Krowodrza, ul. Powstania Listopadowego wraz z przebudową zjazdu z działki nr 473/3 oraz budową zjazdu z działki nr 514 i 515, obr. 53 Krowodrza, ul. Olszanicka w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2017-12-11 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

„Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2017-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na działkach nr 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 164/12 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 291/5 obr. 30 jedn. Ewid. Podgórze w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą (sieci i przyłącza) na działkach 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 164/12 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki 291/5 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wadowickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2017-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Zabudowa turbozespołu w warunkach Zakładu Koksowni w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2017-12-07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Budowa stacji paliw, obejmująca budowę pawilonu stacji paliw, czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych - 2x 60m3, dwóch samoobsługowych stanowisk mycia aut- wiaty z modułem myjącym, śmietnika, stanowiska kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG- 10m3, dwóch znaków cenowych, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz układu drogowego z wjazdami zlokalizowana w Krakowie, przy ul.Feliksa Wrobela i Tadeusza Śliwiaka"

Metka i dziennik zmian2017-12-06 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Budowa garaży, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na działkach nr 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi na działkach nr 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki 291/5 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wadowickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2017-12-06 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym ciągami pieszymi, układem dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi, zjazdami na teren inwestycji i infrastrukturą techniczną na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10 obr. 34 Krowodrza przy ul. Starego Dębu w Krakowie."

Metka i dziennik zmian2016-12-30 Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu .

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”