Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar NATURA 2000 kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-10 OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jenorodzinnego przy ul. Tynieckiej znak sprawy AU-02-6.6730.2.99.2015

Metka i dziennik zmian2017-10-10 OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego przy ul. Tynieckiej znak sprawy AU-02-6.6730.2.331.2015

Metka i dziennik zmian2017-10-10 OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego przy ul. Tynieckiej znak AU-02-6.6730.2.1443.2014