Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do strony z aktywaną mapą z planómi
      Przekierowanie do listy planów uchwalonychLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
abcdeaghijklmnoprstuwz


a 1.  
  b

 2. Przekierowanie do strony planuBRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG  (Przekazany pod obrady RMK) 3. do góry
   
  c

 4. Przekierowanie do strony planuCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C   (Przekazany pod obrady RMK) 5. do góry
   
  d


 6. do góry
   
  g

 7. Przekierowanie do strony planuGÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK   (Przekazany pod obrady RMK)
  do góry
   
  k


 8. Przekierowanie do strony planuKLEPARZ  

 9. do góry
   
  l 10. Przekierowanie do strony planuLEA   (Termin składania wniosków do planu przystąpionego do sporządzenia upływa z dniem 30 października 2020 r.) 11. Przekierowanie do strony planuLINDEGO   (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 14 października 2020 r.)


 12. do góry
   
  m 13. Przekierowanie do strony planuMISTRZEJOWICE - PÓŁNOC  (Termin składania uwag upływa z dniem 21 września 2020 r.)  14. do góry
   
  n


 15. Przekierowanie do strony planuNOWY PROKOCIM   (Termin składania wniosków do planu przystąpionego do sporządzenia upływa z dniem 30 października 2020 r.)


 16. do góry
   
  o
 17. Przekierowanie do strony planuOS. WIDOK    
  do góry
   
  p

 18. Przekierowanie do strony planuPIASEK  


 19. do góry
   
  r

 20.  


 21. Przekierowanie do strony planuREJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO   (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 21 września 2020 r.) 22.   23. Przekierowanie do strony planuRYDLÓWKA   (Termin składania wniosków do planu przystąpionego do sporządzenia upływa z dniem 30 października 2020 r.)
  do góry
   
  s

 24. Przekierowanie do strony planuSIEWNA  


 25. do góry
   
  t

 26. Przekierowanie do strony planuTONIE - A-B    
  do góry
   
  w


 27. Przekierowanie do strony planuWESOŁA - ZACHÓD   (Termin składania uwag upływa z dniem 21 września 2020 r.)  28. Przekierowanie do strony planuWIEDEŃSKA   (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 12 października 2020 r.)
 29. Przekierowanie do strony planuWOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA  (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 21 września 2020 r.)


 30. do góry
   
  z 31. Przekierowanie do strony planuZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA   (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 28 września 2020 r.) 32. Przekierowanie do strony planuŻABINIEC   
  do góry
   


Powrót do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne