Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B
 1. Przekierowanie do strony planu BAGRYBAGRY  (Składanie uwag do projektu dnia 27 września 2019 r.)

 2.  
  C-D

 3. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - AWFCZYŻYNY - AWF  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 15 października 2019 r.)
 4.  
  G-H


 5.  
  K-Ł


 6.  
  M-N 7. Przekierowanie do strony planu MALBORSKAMALBORSKA   (Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 14 października 2019 r.)

 8. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA    9. Przekierowanie do strony planu MYDLNIKIMYDLNIKI   
 10.  
  O-P 11. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA   12. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK  
 13. Przekierowanie do strony planu PODKAMYKPODKAMYK    
   
  R-S 14.   15.  

 16.  
 17. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI - PÓŁNOCSKOTNIKI - PÓŁNOC    (Składanie uwag do projektu planu do dnia 20 września 2019 r.) 18.  
  W-Ż 19. Przekierowanie do strony planu ZAKOLE WISŁYZAKOLE WISŁY   (Składanie uwag do projektu planu dnia 30 września 2019 r.)
 20. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC   
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne