Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D 2.  
  E-F


 3.  
   
  G-H


 4.  
  K-Ł 5. Przekierowanie do strony planu KAZIMIERZA WIELKIEGOKAZIMIERZA WIELKIEGO   (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 listopada 2018 r.)
 6. Przekierowanie do strony planu KOBIERZYŃSKAKOBIERZYŃSKA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 30 listopada 2018 r.)

 7.  
  M-N

 8.  
  O-P 9. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA    (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 4 grudnia 2018 r.)
 10.  
  R-S 11.   12. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKAREJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA    (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 21 listopada 2018 r.)
 13. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJREJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ  (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 16 listopada 2018 r.)
 14. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ    (Termin składania uwag do dnia 20 listopada 2018 r.)
   

 15.   16. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWYSKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY   (Termin składania uwag do dnia 29 listopada 2018 r.)
 17.  
  W-Z

 18. Przekierowanie do strony planu WITKOWICE - PÓŁNOCWITKOWICE - PÓŁNOC   (Termin składania uwag do dnia 28 listopada 2018 r.)

 19.  

 20.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne