UWAGA!

Ogłoszenia prasowe dotyczące planowania przestrzennego w 2020 r. będą ukazywały się w "Gazecie Krakowskiej".

Z powodu problemów technicznych, rozsyłanie informacji Newsletterem Wydziału Planowania Przestrzennego zostało zawieszone do odwołania. Prosimy śledzić aktualności na stronie Planowanie Przestrzenne ->
Również, korzystanie z Przeglądarki opracowań kartograficznych jest obecnie niemożliwe. Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej "Obserwatorium"->
Przepraszamy za niedogodności.

logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


Lokalizacja BiuraOd 15 stycznia 2020 r. obowiązuje 195 planów miejscowych (65,0% powierzchni Krakowa)
Od 22 stycznia 2020 r. oczekuje na wejście w życie 1 plan miejscowy
Od 12 lutego 2020 r. sporządzane są 63 plany miejscoweSTUDIUM 2014 Sporządzane STUDIUM 2018 Uchwała krajobrazowa - procedura sporządzania Aktywna mapa zbiorcza z planami
Lista alfabetyczna planów obowiązujących Aktywna mapa z planami obowiązującymi Lista alfabetyczna planów sporządzanych Aktywna mapa z planami sporządzanymi
Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Portal mapowy - Obserwatorium

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterKanał Kanał RSS  

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 2274/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r.


Wyróżnienia i nagrodyWYRÓŻNIENIA I NAGRODY za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)