logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK • 24 października 2019 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie
  UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
  w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 17:00.

  -> Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r.


 • 29 października 2019 r. odbędzie się SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI na którym zostanie zaprezentowany projekt
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"
  w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 17:00.

  -> Odnośnik do strony planu


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip