logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne
organizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMKStrona Planowanie Przestrzennestrona bip