logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

ZAPROSZENIA:

- na dyskusje publiczne w ramach wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- na spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami
organizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK • 14 lipca 2020 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP", Urząd Miasta Krakowa,
  Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Juliusza Lea/Sala Kupiecka, początek o godz. 16:00.

  Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 20 lipca 2020 r.Odnośnik do strony planu


 • 23 lipca 2020 r. odbędzie się DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE", Urząd Miasta Krakowa,
  Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

  Wyłożenie do publicznego wglądu do dnia 10 sierpnia 2020 r.Odnośnik do strony planu

Powrót do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne