Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Planowanie Przestrzenne w BIP MK

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-18 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. zmiany lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego

Od dnia 1 października 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zmienia swą lokalizację. Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.
Od dnia 1 października 2019 r. od godz. 7:40 obsługa mieszkańców odbywać się będzie na Stanowisku Obsługi Klienta oraz na pozostałych stanowiskach informacyjno-podawczych obsługujących Wydział Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 (parter).
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" oraz obszaru "Czyżyny - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępnione będą do wglądu przez przedstawiciela zespołu projektowego w dotychczasowej siedzibie Wydziału, Kraków, ul. Józefa Sarego 4. (dni i godziny wyłożeń w treści ogłoszenia ->)

Metka i dziennik zmian2019-09-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 15 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2019-09-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2019-09-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA". Termin składania wniosków do dnia 14 października 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)