Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-09 Termin składania uwag

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" upływa z dniem 20 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu) - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu.

Metka i dziennik zmian2018-08-09 Termin składania uwag

Termin składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" upływa z dniem 22 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu) - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu.

Metka i dziennik zmian2018-08-08 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "DOLINA RUDAWY""STARY BIEŻANÓW".

Metka i dziennik zmian2018-07-30 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 30 lipca do 28 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-07-19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 lipca do 17 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-07-18 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-06-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA". Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-06-29 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BARYCZ II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "RAJSKO II" (-> Odnośnik do ogłoszenia), "SOBONIOWICE II" (-> Odnośnik do ogłoszenia). Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 28 września 2018 r.  - sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian2018-02-23 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)