Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Planowanie Przestrzenne w BIP MK

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-17 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "LINDEGO", "MORELOWA", "OS. WIDOK", "WIEDEŃSKA", "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA". Termin składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian2019-05-17 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWE MIASTO". Termin składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia.

Metka i dziennik zmian2019-05-15 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian2019-05-10 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIELANY", "MYDLNIKI","PODKAMYK", "ŻABINIEC". Termin składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian2019-04-26 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "KOMBINAT", "ŁOWIŃSKIEGO". Termin składania wniosków do dnia 14 czerwca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

Metka i dziennik zmian2019-04-05 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "NOWY ŚWIAT", "PIASEK", "WESOŁA - ZACHÓD". Termin składania wniosków do dnia 31 maja 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.