Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Planowanie Przestrzenne w BIP MK

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-13 Rozpatrzenie uwag i pism

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KOBIERZYŃSKA(->odnośnik do zarządzenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-13 Rozpatrzenie uwag i pism

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KLEPARZ(->odnośnik do zarządzenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-13 Rozpatrzenie uwag i pism

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II – CZĘŚCI A, B, C(->odnośnik do zarządzenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-13 Rozpatrzenie uwag i pism

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WIEDEŃSKA(->odnośnik do zarządzenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-13 Rozpatrzenie uwagi

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KAMPUS UP(->odnośnik do zarządzenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-07-28 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 28 lipca do 25 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-07-27 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE" - ponownie, w części (-> Odnośnik do planu),
- "REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA" (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 24 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.