Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-20 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 20 lutego 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY""STRADOM".

Metka i dziennik zmian2018-02-19 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE".
Termin składania wniosków do dnia 26 marca 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogloszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Termin składania wniosków do dnia 29 marca 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogloszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 23 lutego 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-14 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 lutego do 15 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2018-02-13 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 lutego do 13 marca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)