BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 05 Dec 20 08:22:20 +0100 Informacja z zakresu planowania przestrzennego po sesji RMK z 2 grudnia 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=135108 dot. podjętych uchwał w sprawie uchwalenia planów miejscowych i w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

]]>
Thu, 03 Dec 20 14:51:46 +0100
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "KOSTRZE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134954 Mon, 30 Nov 20 12:19:24 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "MYDLNIKI" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134953 Mon, 30 Nov 20 12:14:27 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "WITA STWOSZA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134952 Mon, 30 Nov 20 12:10:27 +0100 Sprostowanie do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=134926 które ukazało się w Gazecie Krakowskiej w dniu 27 listopada 2020 r.

]]>
Mon, 30 Nov 20 08:30:51 +0100