BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 05 Aug 20 03:28:59 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=130380 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 03 Aug 20 10:30:49 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=130341 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - ZACHÓD" - ponowione ogłoszenie (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia do publicznego wglądu rozpoczną się w dniu 10 sierpnia 2020 r.

]]>
Fri, 31 Jul 20 11:07:30 +0200