BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 01 Apr 20 17:37:59 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123789 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 27 Mar 20 09:18:52 +0100