BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 21 Oct 19 14:58:21 +0200 Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=117048 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 21 Oct 19 13:31:34 +0200
Zaproszenie na spotkanie dot. projektu planu miejscowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=116839 WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4
(-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Wed, 16 Oct 19 09:32:52 +0200