BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 09 May 21 09:38:16 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu "OSIEDLE PODWAWELSKIE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=140603 Tue, 04 May 21 11:59:45 +0200