BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 22 Sep 19 23:03:04 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. zmiany lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115486 Od dnia 1 października 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zmienia swą lokalizację. Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.
Od dnia 1 października 2019 r. od godz. 7:40 obsługa mieszkańców odbywać się będzie na Stanowisku Obsługi Klienta oraz na pozostałych stanowiskach informacyjno-podawczych obsługujących Wydział Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 (parter).
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" oraz obszaru "Czyżyny - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępnione będą do wglądu przez przedstawiciela zespołu projektowego w dotychczasowej siedzibie Wydziału, Kraków, ul. Józefa Sarego 4. (dni i godziny wyłożeń w treści ogłoszenia ->)

]]>
Wed, 18 Sep 19 11:09:44 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115468 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 15 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 17 Sep 19 14:30:43 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115342 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Sep 19 08:40:41 +0200