Wykaz rejestrów wydziału: BP

L.p.
1
Symbol rejestru
6722
Nazwa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6724
Nazwa
Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania

Na wniosek

 

lub 

 

BIP MK

Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel.: 12 616 8542;
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6721
Nazwa
Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rejestr sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Wydział Planowania Przestrzennego
Pracownia Prac Studialnych
Adres: ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel: 12 616 8542
e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Podstawa prawna
pokaż pokaż
  • Art. 10 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę