Sporządzane STUDIUM Logo
 


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 lutego 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

oraz

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


Termin składania wniosków do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sposoby składania wniosków do Studium - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia


- przykładowy formularz wniosku do pobrania:przykładowy formularz wniosku w docprzykładowy formularz wniosku w pdf

WNIOSKI DO STUDIUM zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i zostanie oblikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 
 

Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne