PRZYDATNE LINKI

 
Odnośnik do informacji o lokalizacji Wydziału Planowania PrzestrzennegoLokalizacja Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, Kraków


Odnośnik do informacji o Wydziale Planowania Przestrzennego - o godzinach urzędowania - o kontakcieGodziny urzędowania Wydziału - kontakt


Informacje o opłatach i wzory wniosków do pobraniaInformacje o opłatach i wzory wniosków dot. procedur - do pobrania


Odnośnik do Procedury BP-3Procedura BP-3 - Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Odnośnik do Procedury BP-4Procedura BP-4 - Wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego


Odnośnik do Procedur realizowanych przez WydziałWszystkie procedury spraw załatwianych w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK


Odnośnik do Katalogu usług ePUAP w UMKWnioski składane przez ePUAP - Katalog usług UMK


Odnośnik do Rejestrów prowadzonych w WydzialeRejestry prowadzone w Wydziale Planowania Przestrzennego w dziale Ewidencje, rejestry, archiwa


Odnośnik do Internetowego Dziennika ZapytańInternetowy Dziennik Zapytań *

* Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia.
Z tego powodu nie służy on do:
- obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne,
- załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
- obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni,
- obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
- obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.

W wyżej opisanych przypadkach należy złożyć zapytanie na piśmie na adres urzędu, czy konkretnego wydziału lub wysłać zapytanie poprzez formularz ePUAP wybierając "Pismo ogólne do urzędu" -> Odnośnik do Odnośnik do ePUAPStrona główna Planowania PrzestrzennegoPrzekierowanie do strony głównej Planowania Przestrzennego