Logo Miasta KrakowaAdres i lokalizacja: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


Wizyta w siedzibie Wydziału przy ul. Mogilskiej 41 możliwa jest w dni robocze w godzinach od 7.40 do 15.00   (LOKALIZACJA NA MAPIE)


Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m).

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

1) Wszelkie dokumenty, pisma, wnioski i uwagi do Urzędu Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie poprzez Odnośnik do eUrząd

2) Kontakt z Wydziałem Planowania Przestrzennego UMK:


- telefonicznie: 12 616 8526 i 12 616 8542

- e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

ZAKRES DZIAŁANIA I STRUKTURA WYDZIAŁU - tutajOdnośnik do strony z informacją

3) BEZPOŚREDNIE ZAPOZNAWANIE SIĘ W SIEDZIBIE WYDZIAŁU z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami planów odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 8526, 12 616 8542

Informacja o obecnie wykładanych projektach planów znajduje się na stronie z wyłożeniami - tutajOdnośnik do strony BIP
Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tutajOdnośnik do strony z informacją
- nowy adres e-mail dedykowany składaniu uwag do wyłożonych projektów planów: uwagi-bp@um.krakow.pl


4) Sprawdzenie przeznaczenia działki oraz statusu sprawy (zaświadczenia, wypisu i wyrysu) możliwe jest pod nr tel. 12 616 8502


5) W sprawie udzielenia informacji w siedzibie Wydziału prosimy o wcześniejsze umówienie i potwierdzenie wizyty pod nr tel. 12 616 8588


6) W sprawach dokumentów i informacji niezamieszczonych w BIP MK należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Procedurą OR-2
- Odnośnik do proceduryOdnośnik do strony z procedurą or-2

elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznejFormularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznejOBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH:
- Agata Gorczowska
, Główny Specjalista (Pracownia Urbanistyczna 2)
- Natalia Siemińska, Inspektor (Pracownia Informacji Planistycznej)Zachęcamy do pozyskiwania informacji dot. planów miejscowych ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
- Planowanie Przestrzenne - tutajOdnośnik do strony Planowania Przestrzennego
Informacje dot. statusu planistycznego działek można również pozyskać z portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
- Obserwatorium - tutajOdnośnik do Portalu mapowego -  ObserwatoriumInternetowy Dziennik Zapytań
- prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją:

Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa

zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia.

Z tego powodu nie służy on do:
- obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne,
- załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
- obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni,
- obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
- obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.
W wyżej opisanych przypadkach należy złożyć zapytanie na piśmie na adres urzędu, czy konkretnego wydziału lub elektronicznie korzystając ze strony e-Urząd

Odnośnik do Odnośnik do strony eUrząd

Odnośnik do IDZOdnośnik do Internetowego Dziennika Zapytań

Odnośnik do Rejestrów prowadzonych w BiurzeRejestry prowadzone w Wydziale

Odnośnik do Procedur realizowanych przez BiuroProcedury realizowane przez Wydział

Odnośnik do Katalogu usług ePUAP w UMKePUAP - Katalog usług UMKOdnośnik do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne