logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.ZAPOZNANIE SIĘ W SIEDZIBIE WYDZIAŁU z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami planów odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty
- mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542


INFORMACJE o dyskusjach publicznych znajdują się na stronie ZAPROSZENIA - tutajOdnośnik do strony zaproszeń
INFORMACJA dotycząca obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego - tutajOdnośnik do strony z informacją

INFORMACJA o sposobach składania drogą elektroniczną uwag, wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nowy adres e-mail dedykowany składaniu uwag do wykładanych projektów planów: uwagi-bp@um.krakow.pl - szczegóły w informacji - tutajOdnośnik do strony z informacją 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B"
  - w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 11 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 14 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuTONIE - A-B


 2. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF"
  - w dniach od 28 lipca do 25 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 18 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 8 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuCZYŻYNY - AWF


 3. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE"
  - w dniach od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 20 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 7 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuMISTRZEJOWICE - POŁUDNIE


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA"
  - w dniach od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 30 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 7 września 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuREJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA


 5. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY II"
  - w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 28 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 31 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuBULWARY WISŁY II


 6. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MORELOWA"
  - w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 4 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 31 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuMORELOWA


 7. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK"
  - w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 29 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 31 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuPASTERNIK


 8. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE II"
  - w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 3 sierpnia 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 31 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuWRÓBLOWICE II


 9. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE"
  - w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 23 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuDĄBIE


 10. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK"
  - w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 16 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuOS. WIDOK


 11. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"
  - w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 21 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuWESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA


 12. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE"
  - w dniach od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 23 lipca 2020 r.
  - termin składania uwag do dnia 24 sierpnia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (zasady składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu):
  Odnośnik do planuKOSTRZE


Odnośnik do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne