logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów i uchwały krajobrazowej oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń. 1. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PASTERNIK"
  - w dniach od 18 listopada do 16 grudnia 2019 r.

  - dyskusja publiczna w dniu 27 listopada 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 3 stycznia 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuPASTERNIK


 2. Ponowne wyłożenie projektu uchwały w sprawie
  "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
  - w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r.,
  - dyskusja publiczna w dniu 24 października 2019 r.,
  - termin składania uwag do dnia 27 listopada 2019 r.


  Szczegóły na stronie projektu uchwały (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuANKIETA, INFORMACJE, PROJEKT


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip