logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków


WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW PLANÓW I UCHWAŁ

Dział zawiera informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów i uchwały krajobrazowej oraz o terminach dyskusji publicznych i składania uwag po zakończeniu wyłożeń.

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta - wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są wyłącznie na stronach BIP MK.


W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 PREZYDENT MIAST KRAKOWA

zawiadamia o anulowaniu wyłożenia do publicznego wglądu, wydłużeniu terminów wyłożeń i składania uwag do projektów miejscowych planów oraz odwołaniu dyskusji publicznych. Nowe terminy dyskusji publicznych zostaną podane w odrębnym Ogłoszeniu.
Ogłoszenia z dnia 13 i 27 marca 2020 r.Odnośnik do ogłoszenia

W związku z zamknięciem punktów obsługi klienta w budynkach UMK złożenie uwag możliwe jest jedynie:

- drogą elektroniczną
- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- na piśmie poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach.

(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)
 1. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ"
  - w dniach od 3 marca
  do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna (odwołana)
  - termin składania uwag
  do dnia 14 maja 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuKLEPARZ


 2. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK"
  - w dniach od 2 marca
  do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna (odwołana)
  - termin składania uwag
  do dnia 21 maja 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuGÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK


 3. Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C"
  - w dniach od 24 lutego
  do dnia 24 kwietnia 2020 r.
  - dyskusja publiczna (odwołana)
  - termin składania uwag
  do dnia 8 maja 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuCENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C


 4. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD"
  - w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r.
  - dyskusja publiczna w dniu 3 marca 2020 r.
  - termin składania uwag
  do dnia 8 maja 2020 r.


  Szczegóły na stronie planu (sposoby składania uwag opisane są w treści ogłoszenia o wyłożeniu):
  Przekierowanie do strony planuAZORY - ZACHÓD


Strona Planowanie Przestrzennestrona bip