Sporządzany plan BULWARY WISŁY II Logo
 

Powierzchnia planu - 49,1 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Podgórze
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki, VIII Dębniki, XIII PodgórzePrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 lipca 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BULWARY WISŁY II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 20 lipca 2020 r.


Odnośnik do ogłoszeniaOdnośnik do strony z ogłoszeniem


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiWnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Powrót do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego