Sporządzany plan KOMBINAT Logo
 

Powierzchnia planu - 911,0 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaW dniu 10 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XIII/230/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOMBINAT".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linki


strona bipUchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu

strona bipPrzydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Kombinat" będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi on przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji terenów poprzemysłowych, wpłynie na zasady modernizacji istniejących zakładów przemysłowych a także stworzy możliwości rozwoju założeń związanych z projektem strategicznym "Kraków – Nowa Huta Przyszłości". Dynamiczny rozwój oraz zmiana dominującej funkcji przemysłowej i produkcyjnej, jak również przebudowa ul. Igołomskiej wraz z realizacją kolejnych etapów projektu "Kraków – Nowa Huta Przyszłości" stanowić będzie impuls do rozwoju tego rejonu miasta.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych