Obowiązujące STUDIUM Logo
 


UJEDNOLICONY DOKUMENT STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:


dokument pdf-tekstWPROWADZENIE (ok. 20 MB)


dokument pdf-plansza u 1U1
Dotychczasowe przeznaczenie terenu
(ok. 8 MB)


dokument pdf-plansza u 2U2
Stan zagospodarowania i infrastruktura usługowa
(ok. 10 MB)


dokument pdf-plansza u 3U3
Stan funkcjonowania systemu transportu
(ok. 11 MB)


dokument pdf-plansza u 4U4
Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunalną
(ok. 7 MB)


dokument pdf-plansza u 5U5
Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego
(ok. 14 MB)


dokument pdf-plansza u 6U6
Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych
(ok. 14 MB)


dokument pdf-plansza u 7U7
Kontekst ponadlokalny i metropolitalny
(ok. 10 MB)
dokument pdf-tekstTOM I
UWARUNKOWANIA
(ok. 25 MB)


dokument pdf-plansza 1Rysunek 1
Powiązania Krakowa ze strefą podmiejską
(ok. 13 MB)


dokument pdf-plansza 2Rysunek 2
Struktura funkcjonalna zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(ok. 15 MB)


dokument pdf-plansza 3Rysunek 3
Struktura i rozmieszczenie usług w Mieście Krakowie
(ok. 15 MB)


dokument pdf-plansza 4Rysunek 4
Dziedzictwo kulturowe Miasta Krakowa
(ok. 16 MB)


dokument pdf-plansza 5Rysunek 5
Zasoby środowiska przyrodniczego Miasta Krakowa
(ok. 17 MB)


dokument pdf-plansza 6Rysunek 6
Ochrona i zagrożenia środowiska Miasta Krakowa - stan istniejący
(ok. 25 MB)


dokument pdf-plansza 7Rysunek 7
Układ, kategoryzacja i klasyfikacja drogowo-uliczna oraz zróżnicowania warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)

dokument pdf-plansza 8Rysunek 8
Transport zbiorowy Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)


_do górydo góryStrona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne