Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE PODWAWELSKIE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 41,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy dla obszaru "Osiedle Podwawelskie" będzie planem o charakterze porządkującym. Pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy oraz umożliwi właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-12 10:20:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-31 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 11:30:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-08 08:04:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-11 12:36:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-31 08:23:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-31 08:07:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-16 10:15:24
TOMASZ GDULA
 Publikacja