Sporządzany plan OSIEDLE PODWAWELSKIE Logo
 

Powierzchnia planu - 41,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA w Krakowie


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE".
Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy dla obszaru "Osiedle Podwawelskie" będzie planem o charakterze porządkującym. Pozwoli na ochronę istniejącego układu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepożądanym w tym rejonie dogęszczeniem zabudowy oraz umożliwi właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrównoważony rozwój obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-26 09:20:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-13 14:11:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 08:26:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 13:16:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 12:11:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 11:06:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:31:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 10:20:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-31 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 11:30:24
TOMASZ GDULA
 Edycja