OSIEDLE PODWAWELSKIE – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag - załącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag - załącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag - załącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag - załącznik nr 4 (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1021/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu