OSIEDLE PODWAWELSKIE – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 2250/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2):

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1022/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1):

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1021/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu